Sockerrekommendationerna ligger fast

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade igår ett förslag till nya internationella rekommendationer för sockerintag. Rekommendationen från 2002, att socker bör utgöra mindre än 10 procent av det totala energiintaget per dag, ligger kvar men med tillägget att en minskning till 5 procent skulle ge fortsatta hälsofördelar. Rekommendationerna gäller för allt tillsatt socker (mono- och disackarider) samt socker som finns naturligt i honung, sirap, juice och fruktkoncentrat.

Förslaget till nya rekommendationer baseras på analys av samtliga publicerade vetenskapliga studier om konsumtion av socker och hur det relaterar till viktökning och karies hos vuxna och barn. Förslaget är nu öppet för synpunkter och ska under samma period granskas av experter fram till slutet av mars.

Nordiska näringsrekommendationerna

Våra nyligen reviderade nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) förordar att intaget av tillsatt socker ligger under 10 % av det totala energiintaget, naturligt socker inkluderas ej. Anledningen till att vi inte bör äta för mycket tillsatt socker är att det då blir svårt att få plats med näringsrik mat som ger tillräckligt med vitaminer och mineraler utan att man samtidigt får i sig för mycket kalorier och går upp i vikt. Och så kariesrisken förstås. M a o samma orsaker som WHO anger (viktökning och karies).

NNR 2012 tar hänsyn till de nordiska matvanorna, livsmedelsutbudet och de folkhälsoproblem vi har här i Norden – WHO måste ta hänsyn till hela världen. Därför uppstår vissa skillnader mellan sockerrekommendationerna i Norden och globalt. Inget konstigt med det.

Hur ser då sockerintaget ut i Sverige?

I Sverige är sockerkonsumtionen klart lägre än i t ex USA och har legat stabil de senaste decennierna. Så påståenden om att vi äter mer och mer är inte sant. Enligt den stora matvaneundersökningen Riksmaten 2012 äter svenskarna i genomsnitt i nivå med vad NNR 2012 rekommenderar. Men det finns grupper som äter mycket socker, t ex en hel del unga kvinnor. De bör se över sina matvanor.

I en del artiklar, ex denna, påstås att WHO ändrat sin rekommendation till 5 procent. Det stämmer alltså inte.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig