Sökes: företag i Skåne som vill effektivisera sin vattenanvändning

Region Skåne har sedan hösten 2020 ett Vattenuppdrag i samverkan med RISE. Region Skåne/RISE söker nu 5-7 företag i Skåne som kostnadsfritt vill få hjälp med att ta nästa steg i att effektivisera sin vattenanvändning för att säkra produktionen vid ett eventuellt vattenavbrott.

Förväntade klimatförändringar tillsammans med de senaste årens vattenbrist i Skåne har satt fokus på vattentillgången för skånskt näringsliv. En långsiktigt hållbar vattenförsörjning är en förutsättning för ett konkurrens- och motståndskraftigt skånskt näringsliv. Många företag upplever redan idag att tillgången på vatten sätter begränsningar för deras produktion och utvecklingsmöjligheter. I ljuset av detta måste varje aktör se över sin vattenförbrukning, arbeta för effektivare vattenanvändning och reservvattenförsörjning.

Region Skåne/RISE söker 5-7 skånska företag

Region Skåne/RISE söker nu små eller medelstora skånska företag som vill få hjälp med att komma vidare i sitt arbete med att effektivisera sin vattenanvändning. Det spelar ingen roll om företaget inte har jobbat med vatteneffektivisering tidigare eller om man kommit långt i sitt arbete. I den här bilagan finns en översiktlig förklaring av de olika frågeställningar/metodiker som företagen kan få hjälp med. Det finns även möjlighet att möjlighet att få hjälp med matchmaking om något företag behöver hjälp med t.ex. tekniska lösningar.

Region Skåne/RISE erbjuder ett kostnadsfritt stöd där man gemensamt med företaget tar fram och skräddarsyr ett paket utifrån behov och förutsättningar. Syftet är att ett paket ska motsvara ett nästa steg för företaget i arbetet för att få en mer effektiv och robust vattenanvändning. Företaget behöver bidra med egen tid till möten och informationsdelning avseende vattenanvändningen.

Vill du veta mer eller anmäla ditt företag?

Intresseanmälan för att ta del av erbjudandet lämnas genom mail till RISE och/eller Region Skåne genom kontaktuppgifterna här nedanför:

Karin.sjostrand@ri.se

Josefine.klingberg@ri.se

Susann.milenkovski@skane.se