Framsteg mot hållbar palmolja

Livsmedelsföretagen har följt upp branschåtagandet om att all palmolja i svenska livsmedelsprodukter ska vara hållbarhetscertifierad. Resultatet finns publicerat i en rapport som presenterades på ett palmoljeseminarium den 25 november.

Det var i början av 2014 som Livsmedelsföretagens styrelse tog beslut om en gemensam branschambition om att till 2016 gå över till att endast använda certifierad hållbar palmolja i svenska livsmedelsprodukter.
Den uppföljning av åtagandet som nu gjorts visar att över 90 procent av palmoljan som används i svenska livsmedel stöder hållbar odling och att andelen fysiskt certifierad hållbar palmolja som finns i svenska livsmedel har ökat de senaste åren.  I rapporten framhäver företagen framför allt dålig tillgång på certifierad palmolja på den svenska marknaden som den största utmaningen till varför man inte har ställt om helt. Den svenska palmoljeanvändningen är relativt liten i ett europeisk perspektiv, endast två procent av den europeiska marknaden.

Läs rapporten

-Branschåtagandet visar att svensk livsmedelsindustri ligger i framkant med att bidra till en hållbar livsmedelskedja. Nästan all palmolja som svensk livsmedelsindustri använder stödjer certifierad hållbar odling och detta är ett viktigt och bra steg, säger Johan Anell, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Han understryker samtidigt vikten av att svenska företag arbetar fortsatt engagerat med frågan och föregår med gott exempel gentemot andra marknader som Indien och Kina där hållbarhetsfrågan inte är lika närvarande.

På seminariet den 25 november där rapporten presenterades deltog åhörare från hela livsmedelskedjan, men också från ett antal NGO:s.

Carl Bek-Nielsen som är General Manager på United Plantations, ett av de större plantageföretagen i Malaysia framhävde hur den globala efterfrågan på vegetabiliska fetter kommer att öka och hur palmoljan har en viktig roll i möta detta. Bek-Nilesen menade att det generellt sett finns missförhållanden för miljö och människa i samband med produktionen och att det är viktigt att stödja och arbeta med Roundtable of Sustainable Palm Oil, RSPO, som idag är den certifiering som både branschen och den globala miljörörelsen står bakom.

.Margareta Renström från Världsnaturfonden WWF poängterade att de stödjer RSPO och att det är sättet som man bör arbeta vidare med för att nå en hållbar palmoljeproduktion.

Vid seminariet hölls även presentationer av Louise Bünemann från DI Födevarer, Malin Bjurvald hållbarhetsansvarig på Kicks, Nienke Veurink från Control Union och Maria Osbeck från Swedish Enviroment Institute.