Studie om sötningsmedel tonas ned av myndighet

Sötningsmedel ger enligt en nyligen publicerad artikel i Nature nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden, något som anses öka risken för typ-2 diabetes ([1]). Förklaringen enligt författarna är att sötningsmedel påverkar tarmflorans sammansättning och på så vis höjer nivån av blodsocker. Resultatet är baserat på mus- och humanstudier.

Dock är det för tidigt att dra några säkra slutsatser, säger vice ordförande i EFSAs panel för dietprodukter, nutrition och allergier, Yolanda Sanz. Metabola sjukdomar (som typ-2 diabetes) har många orsaker, påpekar hon, och studien är mycket liten.

 

I motsats till detta resultat, finns till exempel vetenskapligt stöd för att drycker sötade med aspartam kan vara till hjälp för personer med fetma som vill gå ner i vikt ([2]). Rätt använt kan ett byte från sockersötade drycker till light vara en hjälp för viktkontroll. Det tar den aktuella studien inte hänsyn till.

 

Så vad ska man tro när båda sidor försöker övertrumfa varandra med vetenskapliga artiklar som stödjer ens teori.

 

Den enda vägen är att nyfiket se på nya rön från forskningsstudier (vilket är en av forskarens viktigaste uppgifter) och inspireras till att ta reda på mer. Men för att konsumenten inte skall kastas mellan olika rön, tar myndigheterna fram rekommendationer om hur man äter hälsosamt, samt utförliga riskbedömningar av till exempel sötningsmedel. Båda vilar på gedigna sammanfattningar av all befintlig vetenskap. Inte enskilda studier.

[1] http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13793.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr

[2] http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2013_smf.pdf