Subventionerad företagsutveckling med Mer mat – fler jobb

Vi vill att fler ska jobba med mat i framtiden. Som bagare, lantbrukare, styckare, dryckesproducenter, grönsaksodlare, mathantverkare… Därför startade vi – Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och LRF – projektet ”Mer mat – fler jobb”.

Mer mat – fler jobb erbjuder dig som företagare verktyg och stöd för att ta ditt företag starkare in i framtiden: företagsanalys, validering av dina anställdas yrkeskunskaper (livsmedelsindustri), kompetensutveckling för dig och dina medarbetare och stöd när du behöver rekrytera. Mer mat – fler jobb finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, vilket innebär att vi kan erbjuda dig kraftigt rabatterade priser.

Företagsanalys

Att göra en företagsanalys tillsammans med en affärsutvecklare från Ludvig & Co är ett bra första steg in i projektet. Du får en genomgång av ekonomin, styrkor och utmaningar i ditt företag samtidigt som du ser över dina mål – både på kort och på lång sikt. Du får också reda på inom vilka områden du och/eller dina medarbetare behöver kompetensutveckling. Eftersom vi befinner oss mitt i Coronaepidemin väljer du om
företagsanalysen ska genomföras digitalt, på ditt företag eller över telefon. Priset är 2 900 kronor för dig som är medlem i LRF
eller Livsmedelsföretagen, (5 600 kronor för övriga). Hör av dig till projektledare Linda Sundström så hjälper hon
dig att boka upp en analys: linda.sundstrom@lrf.se eller 070-586 5240.

Vill du veta mer om vad en företagsanalys innebär innan du bestämmer dig? Läs mer på matjobb.se

Kompetensutveckling och behovsanpassad utbildning

Om företagsanalysen visar att företaget behöver stärka kompetensen inom något eller några områden, erbjuder vi fr o m januari 2021 ett brett utbud av behovsanpassade kurser. Både digitalt och på plats runt om i landet. I kommande nyhetsbrev berättar vi mer om kursutbudet och hur du anmäler dig till våra kurser. Vi berättar också mer om våra övriga erbjudanden: validering (kunskapstester för anställda i livsmedelsindustrin) och rekryteringsstöd.

Följ projektet! Mer mat – fler jobb har ett eget nyhetsbrev och informerar vad som görs inom projektet på Facebook, LinkedIn och – matjobb.se!