Svensk livsmedelsdelegation på NOPA-mässan i Hong Kong

Förra veckan var Livsmedelsföretagen, Business Sweden och åtta svenska livsmedelsföretag i Hong Kong för att delta i mässan Natural and Organic Products Asia (NOPA). Hong Kong importerar 95% av sina livsmedel och det finns ett växande intresse för högkvalitativa och ekologiska livsmedel, vilket gör regionen till en intressant exportmarknad för svenska livsmedelsproducenter.

De svenska företagen som ställde ut på NOPA inom ramen för satsningen ”Try Swedish” var Polarwings, Ekobryggeriet, Lantmännen Cerealia, Pear & Carrot, Organic Smash, Falbygdens Osteria, Spirit of Hven och Primest Trade. Livsmedelsföretagens exportansvarige Rasmus Bäckström och regeringens nationella samordnare för livsmedelsexport Johan Krallis Anell var på plats för att bistå företagen.

Rasmus Bäckström från Livsmedelsföretagen.

Förutom att delta i mässan träffade delegationen bl a Centre for Food Safety (CFS) och Invest Hong Kong. I samband med NOPA-mässan arrangerade Sverige och Finland en gemensam inköpardag för utställande medlemmar. Inköpardagen var ett första led i ett fördjupat samarbete kring livsmedelsexport med vår granne i öst.

Mässan var en extra stor framgång för Falbygdens Osteria vars ost Swecheese utsågs till ”Best new Organic Food”. Stort grattis!

En spännande exportmarknad för svenska företag

Hongkong med sina 7,8 miljoner invånare importerar hela 95 procent av sina livsmedel. Det syns även en stark trend kring ekologiska livsmedel som tyder på att medvetenheten kring högkvalitativa och säkra livsmedel ökar. Hongkong är samtidigt en viktig inkörsport till andra marknader i Asien. Intresset för svensk mat växer kraftigt i Hong Kong och två populära svenska restauranger har slagit upp portarna i staden.

Hongkong är en traditionell handelspartner för Sverige och cirka 150 företag med svensk anknytning finns på plats, flera med regionala huvudkontor. Hongkong är viktigt från kommersiell synpunkt, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska integrationen med södra Kina. I Hongkong finns även ett svenskt generalkonsulat.

Intresserad?

Vill du veta mer om hur du exporterar till Hong Kong läs gärna Business Swedens rapport eller hör av dig till Rasmus Bäckström.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41