Svensk plattform för hållbar produktion av palmolja och soja lanseras idag

Idag den 8 april lanseras Svenska plattformen för riskgrödor. Bakom plattformen står Livsmedelsföretagen och 23 andra organisationer och företag som åtar sig att verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av soja och palmolja. Plattformen koordineras av ETI Sverige och är öppen för fler medlemmar.

I Sverige används årligen stora mängder grödor som medför risker i leverantörsleden kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande ska medlemmarna i plattformen verka för att den soja och palmolja som når svenska konsumenter produceras mer hållbart.

– Det finns redan idag ett stort engagemang hos medlemmarna att bidra till minskad avskogning och respekt för mänskliga rättigheter. Genom branschöverskridande samverkan och dialog kommer medlemmarna få verktyg för att tillsammans öka ambitionerna och att jobba fram lösningar på dagens utmaningar. Plattformen är ett viktigt bidrag för att skynda på omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem, säger Miriam Thunborg, koordinator för Svenska plattformen för riskgrödor.

Tillsammans representerar de 24 medlemmarna stora delar av värdekedjan från foder- och livsmedelsframställning, livsmedelsproducenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer. I ett första steg kommer plattformen fokusera på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Medlemmarna i plattformen är: AAK Sverige, Arla, Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Dafgårds, Foder & Spannmål, Fontana, HKScan Sverige, ICA Gruppen, KLS Ugglarps, Kosmetik- och hygienföretagen, Lantmännen, Lidl Sverige, Livsmedelsföretagen, LRF Mjölk, Martin & Servera, Nestlé Sverige, Norvida, Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött och WWF Sverige.

Vill du veta mer och ansluta ditt företag?

Plattformen är öppen för alla företag och organisationer som ställer sig bakom den gemensamma visionen och åtagandena för mer hållbar soja och palmolja. Kontakta Miriam Thunberg för mer information eller besök ETI Sveriges hemsida.