Svenskar litar på maten och har högt förtroende för myndigheter och forskare

Svenskar har högst förtroende bland medborgare i alla EU-länder för den information om risker med mat som de får från sina nationella myndigheter. Och förtroendet ökar. Det visar Eurobarometern, en omfattande återkommande undersökning om EU-medborgares inställning till risker med mat.

Bakom undersökningen står Efsa, den europeiska  livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Efsa genomför regelbundet en stor undersökning om EU-medborgarnas inställning till olika frågor om risker med mat. De nu publicerade resultaten bygger på intervjuer i medlemsländerna under perioden mars–april 2022.

Högt förtroende för offentliga aktörer

Svenskarnas tillit är stor till flera offentliga aktörer och yrkesgrupper. Däremot är förtroendet för information från ”kändisar, bloggare och influencers” om risker med mat mycket lågt – strax över 3 procent.

På frågan ”I vilken utsträckning litar du på följande källor eller inte för information om livsmedelsrisker” rankas forskare på universitet eller offentligt finansierad forskningsorganisation högst med 96 procent. Sedan kommer allmänläkare och specialistläkare, nationella myndigheter, konsumentorganisationer, alla med 92-93  procent.

– Vi är så klart väldigt glada över det här resultatet. Mat och dricksvatten är viktiga frågor för människor. Det är avgörande att många känner till Livsmedelsverket och litar på oss för att vi ska lyckas nå ut med vår vetenskapligt grundade kunskap. Vi är en motkraft till felaktigheter som sprids, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

Läs hela artikeln på Livsmedelsverkets hemsida