Svenskt snus nu officiellt klassat som mindre skadligt

Den amerikanska mat- och läkemedelsmyndigheten FDA har beslutat att åtta varianter av General snus, tillverkade av Swedish Match, nu kan märkas med det vetenskapligt fastlagda påståendet: “Att använda General Snus istället för cigaretter ger dig en lägre risk för muncancer, hjärtsjukdom, lungcancer, stroke, emfysem och kronisk bronkit.”, alltså att snusa är ett bättre alternativ för den som röker.

Ansökningsprocessen inleddes redan 2014 och efter granskning av 120 000 sidor forskning och vetenskaplig litteratur, studiebesök i fabriker, kontroller och tester, har FDA nu ett stabilt underlag för sitt beslut.

Det är första gången som en myndighet använder vetenskapliga fakta för att göra skillnad på snus och cigaretter. EU har aktivt valt att undvika fakta och vetenskap för att tillåta cigaretter i alla EU-länder, men förbjuda snus i alla länder utom Sverige.

– Den unikt låga förekomsten av tobaksrelaterad sjukdom och död i Sverige är starkt förknippad med det svenska snusets utbredning på bekostnad av cigaretterna. Samma positiva folkhälsotrend uppmärksammas även numera i Norge. Idag utgör före detta rökare majoriteten av norska snusare, säger Patrik Hildingsson på Swedish Match.

Mer information finns på FDA:s hemsida.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert