Svenskt viktigast när vi väljer mat

Att maten är producerad i Sverige är den enskilt viktigaste faktorn när vi handlar mat, visar en ny Demoskopundersökning som gjorts på Livsmedelsföretagens uppdrag. Svenskproducerat kommer före faktorer som hälsa och smak.

– Undersökningen visar att det är viktigt för många konsumenter att maten är producerad i Sverige. Och den svenskmärkning som vi snart inför tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och LRF kommer att göra det betydligt enklare att välja svenskt, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsföretagen har låtit Demoskop fråga svenska konsumenter vilka av ett antal faktorer de tycker är viktigast när de handlar mat. De som deltog i undersökningen fick välja två alternativ.

Hälften av de svarande valde ”Att maten är svenskproducerad” som ett av de två alternativen. Näst viktigast är att maten är hälsosam.

Hela resultatet:

Vilka av följande faktorer tycker du är viktigast när du handlar mat? Markera de två viktigaste faktorerna.

Att maten är svenskproducerad: 48%
Att maten är hälsosam: 42%
Att maten ger mig en smakupplevelse: 36%
Att maten inte är för dyr: 32%
Att maten är ekologisk: 23%

Kontakt: Marie Söderqvist, tel: 070-724 09 71

Fakta om undersökningen: 1 387 intervjuer under perioden 24-26 augusti 2015, Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.

Läs också: Klart med VD för livsmedelsbranschens nya svenskmärkning

Klart med ny svenskmärkning på mat