Sveriges första handlingsplan för plast

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast – ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. Ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb.

Upp till 99 procent av plasten i dag produceras av fossil olja och under 10 procent materialåtervinns. Plast och mikroplaster finns överallt och de står för den största och mest skadliga nedskräpningen i haven, 80–85 procent av den totala mängden marint skräp består av plast. Om världen inte sätter in effektiva åtgärder kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050.

Nu presenterar regeringen Sveriges första handlingsplan för plast. Här finns 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön.

− Problemen är stora: förbränningen av plast ökar klimathotet och vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar vår första nationella plastplan. Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt för att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i vår världsledande återvinningsindustri, säger klimat och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat om ett mål att nya plastförpackningar ska i genomsnitt innehålla minst 30 procent återvunnen råvara senast 2030. Bland handlingsplanens 55 åtgärder, finns krav att alla större aktörer ska erbjuda återanvändbar mugg eller matlåda vid försäljning av mat och dryck samt förbud mot engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast. Dessutom ska Naturvårdsverket att kartlägga och analysera plastanvändningen i Sverige och lämna förslag för att rätt plast ska användas på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi.

– Vi uppskattar att ministern säger att plast är ett bra material om det används på rätt sätt samt att förpackningar för livsmedel är ett område där vi är beroende av just plast, säger Marie Rydén näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Handlingsplanen innehåller i huvudsak de åtgärder som är beslutade inom ramen för engångsplastdirektivet och förslaget om hushållsnärainsamling. Kravet på att plastförpackningar skall innehålla 30% återvunnen råvara kommer kräva att både lagstiftning, insamling och teknik utvecklas för att det skall kunna tillämpas för livsmedelsförpackningar i plast. Därför saknar vi i planen en satsning på kemisk återvinning som är nödvändig för att detta mål skall kunna nås till 2030.

Läs mer på regeringen.se

Marie Rydén

Näringspolitisk expert