Arbetsplatsdialogen – ett digitalt och kostnadsfritt dialogstöd

Har du koll på hur de anställda mår? Arbetsplatsdialogen hjälper dig att identifiera tidiga tecken på ohälsa, hålla dialogsamtal, anpassa arbetet och följa upp – allt för att främja dina anställdas hälsa och undvika sjukdom. Här finns guider, tips och verktyg som du som chef kan använda i arbetsmiljöarbetet.

Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, anpassa arbetet och följa upp kan företag hålla nere sjukskrivningarna. För att underlätta det jobbet har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter och Umeå universitet tagit fram Arbetsplatsdialogen – ett dialogstöd som hjälper dig att upptäcka om någon mår dåligt på jobbet, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet.

Arbetsplatsdialogen bygger på ADA-metoden, ett evidensbaserat metodstöd framtaget av forskare på Umeå universitet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Metoden bidrar till att stärka dialogen mellan medarbetare och chefer och även samarbetet med skyddsombudet på arbetsplatsen.

Du hittar Arbetsplatsdialogen via denna länk

– Det här är ett verktyg som jag menar att Livsmedelsbranschens arbetsgivare kan ha nytta av vid omtankesamtal med medarbetare. Metoden har ett helhetsperspektiv, som visualiseras i en pedagogisk modell med faktorerna arbetsmiljö, arbetsuppgifter, samt utanför arbetet, med fokus på balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Det är ett bra stöd för att i samverkan, chef och medarbetare, arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt även planera för återgång till arbetet efter sjukskrivning. Utbildningen till metoden är trevligt uppbyggd, enkel att förstå och ta till sig, samt kostnadsfri. Pröva gärna och återkoppla sedan vad ni tycker om metoden, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

 

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert