Tillfälligt undantag avseende kör- och vilotider

På grund av den rådande coronakrisen beslutade Transportstyrelsen den 16 mars att under 30 dagar tillåta undantag från förordningen om kör- och vilotider.

Länsväg 363 (vid Tavelsjö)

Beslutet ger vissa lättnader i reglerna i syfte att skapa större flexibilitet för buss och gods. Den dagliga körtid en förare tillåts arbeta förlängs från 9 timmar till 13,5 timme. Under en kalendervecka ska finnas en sammanhängande vila på minst 24 timmar.

Beslutet gäller alla buss- och godstransporter inom Sverige och förare ska ha en kopia av beslutet med sig i fordonet för att kunna visa det vid en vägkontroll.

Se information på Transportstyrelsens hemsida där även det aktuella dokumentet finns att skriva ut.

Har ni frågor?

Kontakta gärna Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-503 503 som har öppet vardagar klockan 9 – 11 och 13 – 15.