Tragedin i Älvsbyn

Vi på Livsmedelsföretagen vill uttrycka vårt deltagande med Polarbröd och Älvsbyn efter den tragiska fabriksbranden. Vi har meddelat företaget att vi står till absolut förfogande för att stötta och underlätta ett återuppbyggande.

Inledningsvis vill vi uttrycka vårt djupaste deltagande med medlemsföretaget Polarbröd och alla de anställda som har drabbats av den tragiska branden. Anläggningen i Älvsbyn har i det närmaste totalförstörts, men Polarbröds ledning har lämnat besked om att en återuppbyggnad av verksamheten på samma plats kommer att påbörjas så snart detta är praktiskt möjligt. Ett mycket glädjande och välkommet besked, särskilt med tanke på Polarbröds stora betydelse för det regionala näringslivet i Älvsbyns kommun och inte minst eftersom det är ett älskat och uppskattat varumärke med en lång historia.

Livsmedelsföretagen har meddelat Polarbröd att vi står till absolut förfogande i återuppbyggnadsprocessen med de resurser och kompetenser som finns hos oss. Bland annat kommer medarbetare från vår arbetsrättsliga avdelning att resa till Älvsbyn för att bistå vid samverkan med berörda fackliga organisationer. Vi på Livsmedelsföretagen kommer att göra vårt yttersta för att underlätta för Polarbröd och erbjuda råd och stöd även i andra frågor i denna svåra situation. Vår förhoppning är att företaget ska komma tillbaka och växa sig ännu starkare i framtiden.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Jonatan Boman

Arbetsrättsjurist och förhandlare