Trängsel förbjuds vid serveringar

Den 24 mars beslutades om nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten med stöd av smittskyddslagen. I korthet innebär det att caféer och restauranger ska förhindra att det uppstår trängsel inne i lokalen.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten: ”Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

Läs mer här: Nya regler för restauranger och krogar

I korthet innebär dessa nya föreskrifter följande:

  • Att varje verksamhet ska göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning
  • Det ska vara bordsservering eller avhämtning (take away)
  • Glesa ut mellan borden
  • Trängsel ska generellt undvikas
  • Smittskyddsläkarna kan stänga verksamheter som inte följer föreskriften.

De nya föreskrifterna presenterades på en pressträff den 24 mars.

Kommentar från Livsmedels­företagen

Det är i praktiken ”barhäng” som förbjuds i och med de nya föreskrifterna. Samtidigt är bufféer fortsatt tillåtna förutsatt att det inte sker köbildning. Vanlig servering vid bord eller vid disk är också tillåten. Köer och trängsel är alltså inte tillåtet och det är restaurangägaren som ansvarar för att detta inte uppstår.