Tyck till om ursprungsmärkning!

Nu finns det möjlighet för enskilda livsmedelsföretag att tycka till om en ny EU-studie om ursprungsmärkning.

Det har publicerats två EU-studier om ytterligare produktgrupper som skulle kunna komma att omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning. Den ena studien gäller obearbetade livsmedel, livsmedel med en enda ingrediens, samt ingredienser som utgör mer än 50 procent av ett livsmedel. Livsmedelsbranschen i Europa har framfört stor tveksamhet kring den praktiska genomförbarheten av obligatorisk ursprungsmärkning för de här produkterna, medan konsulterna bakom studien och kommissionen betonat vikten av att branschen lägger fram konkreta fakta som visar hur svårigheter och/eller ökade kostnader skulle uppstå.

Svara på enkät

För den aktuella studien finns nu en online-enkät öppen som du hittar här (finns enbart tillgänglig på engelska). Målgruppen för enkäten är producenter av produkter som inte redan omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning, samt producenter av sådana produkter som ingår i den andra studien (kött, mjölk och mjölk som ingrediens). Den kommer att kompletteras med enkäter till konsumenter, nationella myndigheter och småföretag, samt ett par fallstudier.

Riktar sig till enskilda företag

Studien kommer att lägga grunden för kommissionens planer på att gå vidare med ursprungsmärkning av de här produktgrupperna. Den kan alltså få stora konsekvenser framöver och därför är det viktigt att konsulterna får så mycket input som möjligt redan i det här skedet och vi vill uppmana alla berörda företag att besvara enkäten. Den riktar sig till producerande företag så det är inte möjligt för Livsmedelsföretagen som organisation att besvara den. Däremot hjälper vi på Livsmedelsföretagen förstås gärna till om det finns frågor eller funderingar kring den, hör gärna av er i så fall. Vi vill också gärna ha er återkoppling om hur ni har svarat så att vi kan hålla en överblick från vårt håll inför fortsatta diskussioner i Bryssel och på hemmaplan.

Sista datum för att svara är 4 april.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80