Ukraina – Hur kan livsmedelsföretag hjälpa till?

Det är många som berörs av kriget i Ukraina och flyktingar som lämnar sitt hemland. Många medlemsföretag vill bistå med mat och förnödenheter, och viljan att hjälpa till är stor. Men vad kan göras och vad är bästa sättet att hjälpa till?

Montage. Bild: Röda Korset delar ut förnödenheter i Ukraina.

Bäst är att se till att det finns behov och möjlighet att ta emot, stäm därför av med etablerade hjälporganisationer som Röda Korset eller UNHCR. Enligt deras hemsidor är det just nu penninggåvor som ger störst effekt. Det finns färdiga nödpaket som kan distribueras och den logistiken är sannolikt den mest effektiva för att hjälpen ska nå fram. Vid tidigare kriser och katastrofer har det kunnat bli problem med hjälpsändningar som inte nått fram till rätt plats och försvårar logistiken och därmed hjälparbetet.Mat, kläder, vatten, mediciner och tamponger kan täcka grundläggande behov, men vad som är mest prioriterat beror på omständigheterna lokalt. Rekommendationen tills vidare är alltså att avstå egna sändningar med mat och i stället bistå med gåvor. De flyktingar som tar sig till Sverige kan behöva stöd på annat sätt, men där är det i första hand kommunen som ansvarar och kan bistå med information till det företag eller anställda som vill göra en insats.

Exempel på hjälporganisationer att stötta

Här hittar du ett antal etablerade hjälporganisationer som är aktiva i Ukraina och/eller hjälper ukrainska flyktingar:

Röda Korset

UNHCR*

Unicef*

SOS Barnbyar

Läkare utan gränser

Rädda Barnen

* Från 1 mars till 8 april dubblas din gåva till UNHCR/Unicef av Akelius Foundation.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert