Uppdaterad förpackningsguide

Livsmedelsföretagen har tillsammans med Normpack tagit fram en förpackningsguide med grundläggande information om lagstiftningen kring livsmedelsförpackningar. Guiden har nu uppdaterats med de senaste nyheterna på området. Livsmedelsföretagens lagstiftningsexpert Marie Rydén berättar här om guiden och vad som är på gång inom förpackningar.

Livsmedelsföretagens förpackningsguide, uppdaterad 2021

Här hittar du den den uppdaterade förpackningsguiden

Marie, vad är syftet med förpackningsguiden, och vem kan ha nytta av den?

Att ha koll på sina förpackningar kräver ordning och reda på den dokumentation som krävs. Därför har vi tillsammans med Normpack sammanställt den här guiden som vi hoppas skall inspirera och underlätta för livsmedelsföretagare att leva upp till både konsumenternas förväntningar och myndigheternas krav på säkra förpackningar. Guiden bygger på vad lagtexten och förordningar säger och våra kommentarer och tips på vad du bör tänka på i varje steg vid ditt val av förpackning.

Guiden vänder sig till alla livsmedelsproducenter men är särskilt användbar för små och medelstora företag. Vissa behöver information om grunderna, medan andra kan ha den som en snabbguide med länkar till lagstiftningen.

Varför har vi uppdaterat guiden?

Plastlagstiftningen ändrar sig regelbundet och Livsmedelsverket kommer starta med kontroll av de som tillverkar, förädlar och distribuerar kontaktmaterial. Det senare innebär egentligen inte några förändringar för livsmedelsproducenter, men det är ändå bra att känna till.

Vilka är de viktigaste uppdateringarna?

Bilagan om deklaration om överenstämmelse var inaktuell och en del länkar behövde bytas ut. Generellt har vi även försökt få lite bättre stringens i uttrycken som vi använder.

Hur kan man hålla sig uppdaterad inom förpackningsområdet?

Till att börja med kan man anmäla sig till vår intresselista för förpackningar. Det är också bra att orientera sig på Naturvårdsverkets hemsida om engångsplast. Myndigheten lägger löpande ut information om vad som gäller. Livsmedelsverket har också en sida på Kontrollwiki där man kan hitta information om vad som gäller för material i kontakt med livsmedel.

Vad händer inom förpackningsområdet framöver?

Inom EU:s Farm to fork-strategi finns ett uppdrag att se över hela lagstiftningen kring material i kontakt med livsmedel och EU-kommissionen planerar att lägga fram ett förslag under 2023. Just nu är nya regler för återvunnen plast ute på remiss inom EU och man håller också på med en översyn av förpacknings- och förpackningsavfallsdirektivet. I Sverige arbetar vi just nu med ett förslag om hushållsnära insamling som påverkar producentansvaret. Det är mycket på gång inom förpackningsområdet de närmsta åren så det här är ett bra tillfälle att sätta sig in i frågorna.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert