Uppdaterade riktlinjer för ekologisk produktion

Nu är den nya versionen av nationella riktlinjer för ekologisk produktion, version 5 – 2019, publicerad. Livsmedelsföretagen och två av våra medlemsföretag har deltagit i arbetet med att uppdatera riktlinjerna.

Nu är den nya versionen av nationella riktlinjer för ekologisk produktion, version 5 – 2019, publicerad på LRF:s hemsida. Livsmedelsföretagen sitter i styrelsen för projektet och två av våra medlemsföretag har deltagit i tillämpningsrådet som arbetar tillsammans med projektledare med att uppdatera riktlinjerna. Riktlinjerna gäller för den nu gällande lagstiftningen för ekologisk produktion 834/2008 och 889/2008. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har hjälpt till med granskning av riktlinjerna och samarbetet med myndigheterna har varit mycket konstruktivt.

Här hittar du de uppdaterade riktlinjerna på LRF:s hemsida: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/

Arbetet med ytterligare uppdatering  och anpassning av riktlinjerna till den nya lagstiftningen för ekologisk produktion 2018/848 som skall tillämpas från den 1 januari 2021 fortsätter under 2019 och 2020. Vi återkommer med information när nya versioner av riktlinjerna publiceras.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert