Utbildningsdag om märkningsregler med fokus på nutrition och hälsa

Mycket händer just nu när det gäller märkning, nutrition och hälsa. Den 13 december 2016 blir näringsdeklaration obligatoriskt på de flesta livsmedel. Dessutom har Livsmedelsverket meddelat att kostråd får användas på enskilda produkter. På EU-nivå diskuteras hur reglerna för närings- och hälsopåståenden fungerar.

Med anledning av detta anordnar Livsmedelsföretagen en utbildningsdag om märkningsregler, nutrition och hälsa. Förutom detta kommer vi bl.a. att diskutera de utmaningar som finns med att ange rätt näringsdeklaration.

Utbildningen kommer att hållas på nedan platser och datum, observera att dagen börjar med lunch:
Stockholm: 6 oktober kl. 11.30 – 16.30. Näringslivets Hus, Storgatan 19
Umeå: 13 oktober kl. 11.30 – 16.30, Svenskt Näringsliv, Brogatan 4
Göteborg: 18 oktober kl. 11.30-16.30, Hotell Clarion Post, Drottningtorget 10

Kostnad:
Självkostnadspris för medlemmar 600 kr, icke-medlemmar 2 500 kr

Anmälan:
Anmälan sker i formuläret nedan.

Den 19 oktober kommer vi dessutom att ha ett längre medlemsmöte i Malmö där vi, förutom märkningsfrågor även lyfter aktuella ämnen för livsmedelsföretag ur ett bredare perspektiv. Separat inbjudan till det kommer inom kort.