Utökad bemanning av Livsmedelsföretagens arbetsrättsrådgivning

Under våren förstärker Livsmedelsföretagen medlemsnyttan och rådgivningen i arbetsrätt med advokat Linnea Lindahl och jur.kand. Abraham Dal vid Emplaw Advokater.

Jur.kand. Abraham Dal och advokat Linnea Lindahl vid Emplaw Advokater

Under perioden februari–maj, huvudsakligen under måndagar och fredagar, kommer advokat Linnea Lindahl och jur.kand. Abraham Dal vid Emplaw Advokater att svara när ni som är medlemmar i Livsmedelsföretagen ringer eller e-postar till vår rådgivning.

Tillsammans med övriga kollegor inom förhandlingsavdelningen kommer Linnea och Abraham göra sitt yttersta för att hjälpa våra medlemsföretag i arbetsrättsliga frågor.

Kontakta oss

Ni når vår arbetsrättsliga rådgivning på telefon 08-762 65 50 vardagar 9-12 och 13-16.30 eller genom e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40