Utökad möjlighet till korttidspermittering

Regeringen har den 12 januari fattat beslut om att arbetsgivare – åter igen – kommer att kunna söka stöd för korttidspermittering upp till 80 procent av arbetstiden under januari, februari och mars 2021. Staten står i sådant fall för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Livsmedelsföretagen har i anledning av regeringsbeslutet redan samma dag tecknat nödvändigt centralt avtal med Livsmedelsarbetareförbundet för att möjliggöra den utökade korttidspermitteringen för våra medlemsföretag avseende arbetare. Avtalet gäller med omedelbar verkan. Korttidspermittering beslutas liksom tidigare genom lokal överenskommelse.

Förhandlingar pågår även med tjänstemannafacken för att möjliggöra motsvarande korttidspermittering för tjänstemän och vi beräknar att dessa centrala avtal finns på plats under nästa vecka.

Möjlighet till korttidspermittering på 80 procent fanns redan under förra året men endast under en begränsad tid. För innevarande år 2021 har det från årsskiftet varit möjligt att korttidspermittera omfattande 20, 40 eller 60 procent men genom den nya överenskommelsen möjliggörs sålunda även möjligheten att lokalt överenskomma om korttidspermittering omfattande 80 procent.

Ytterligare information om korttidspermittering framgår av våra cirkulär nummer 1 och nummer 6 år 2020 som finns länkade nedanför.

Henrik van Rijswijk

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40