Utökat kursutbud i arbetsgivarfrågor

Under våren utökar Livsmedelsföretagen kursutbudet för medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor. Två nya utbildningar kommer att erbjudas; dels en helt ny kollektivavtalskurs och dels en bred arbetsrättsutbildning på engelska. Och glöm inte anmäla dig till vårens arbetsgivarträffar i slutet av april!

– De två nya utbildningarna kommer på ett bra sätt att komplettera våra redan uppskattade utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö, kommenterar förhandlingschef Henrik van Rijswijk. Vi får nu ett genomgripande kursutbud i arbetsgivarfrågor, som dessutom kompletteras med de regelbundna arbetsgivarträffar som erbjuds varje vår och höst. Att dessutom arbetsrättsutbildningen finns tillgänglig på engelska ger de många utländska cheferna inom våra medlemsföretag en snabb väg i den svenska arbetsrätten.

Den nya kollektivavtalsutbildningen äger rum den 20 maj kl. 09-12 och leds av Linnéa Eriksson och Jennifer Eggefalk, som är arbetsrättsjurister vid Livsmedelsföretagen. Innehållet i utbildningen fokuserar och behandlar Livsmedelsavtalet.

– Kollektivavtalsutbildningen är en bra introduktion till vår bransch, inte minst för ganska nyanställda chefer och ledare vid våra företag, berättar Linnéa Eriksson, som är en av de jurister vid Livsmedelsföretagen som arbetat fram kursen.

Den 16 juni kl. 09-12 erbjuds Livsmedelsföretagens arbetsrättsutbildning i en engelsk version för första gången som en öppen utbildning. Arbetsrättsjurist Alexander Iliev kommer att vara kursledare och det är också han som varit huvudansvarig för framtagandet av den engelska kursversionen.

Det går även bra att anmäla sig till vår traditionella arbetsrättsutbildning som äger rum den 4-5 maj, kl. 09-12 båda dagarna. Den utbildningen fokuserar på lagstiftning och därtill relaterade regler i våra kollektivavtal.

Anmälan till samtliga kurser sker här

Glöm inte arbetsgivarträffarna

Vårens arbetsgivarträffar, som vi tidigare har informerat om, äger rum i slutet av april månad fördelat på olika regioner av Sverige. Huvudämnet för vårens träffar är ”Det svåra samtalet – hantering av individärenden”.

Anmälan till arbetsgivarträffar sker här