Vad innebär kriget för svensk mat?

Med anledning av den säkerhetspolitiska situationen i Europa vill vi kort informera om vad som pågår i Sverige och EU. Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskap på Livsmedelsföretagen, förklarar.

Patrik Strömer:

Till att börja med är det viktigt att understryka att vara försiktig med känslig information i detta skede. Med det sagt finns det inget som tyder på att det på kortare sikt finns några risker för svensk livsmedelsförsörjning. Men förändringar globalt kommer att påverka utvecklingen på sätt som är svåra att överblicka.

Den svenska regeringen höll en pressträff på torsdagen och konstaterar att läget är oerhört allvarligt och att det är viktigt att EU agerar enigt.

På fredag 25 februari är det möte på Livsmedelsverket för Livsmedelsföretagen. Andra branschorganisationer, företag och myndigheter medverkar. Efter det finns en klarare bild av läget och samordnade åtgärder framöver. I övrigt samarbetar Livsmedelsföretagen tätt med FoodDrinkEurope på EU-nivå och Svenskt Näringsliv när det gäller specifikt svenska förhållanden.

EU har hittills samfällt varit eniga och har UK, USA, Kanada, Japan och Australien som allierade i detta. Det har beslutats om sanktioner och dessa kommer att trappas upp.

Vi rekommenderar att ha hög beredskap för störningar i det fysiska flödet och cyberattacker. Kontinuitetsplanering och krisledning bör aktiveras, och generellt följa svenska och europeiska myndigheters riktlinjer.

Utvecklingen följs noga och vi kommer att fortsätta att informera om det som är relevant för branschen. Som medlemsföretag är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller information som du vill delge oss med anledning av den uppkomna situationen.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert