Våga anmäla otillbörliga handelsmetoder

UTP-lagen har varit i kraft sedan november 2021 men livsmedelskedjan präglas fortfarande av snedvriden konkurrens. Om du misstänker att du utsätts för otillbörliga handelsmetoder är det av yttersta vikt att du kontaktar Konkurrensverkets tillsynsenhet. Du kan givetvis vara anonym.

Det är av största vikt att leverantörer anmäler misstänkta brott mot UTP-lagen

Lagstiftningen för att motverka otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan (UTP-lagen) har varit verksam sedan november ifjol med syfte att förbättra balansen mellan i livsmedelskedjan. Lagen ger ett tydligt regelverk för vad köpare får och inte får göra i avtalsrelationer och förhandlingar.  Men livsmedelskedjan präglas idag fortfarande av snedvriden konkurrens. De få svenska dagligvarukedjorna utnyttjar sin makt för att pressa livsmedelsproducenterna med osunda affärsmetoder. Långa betaltider, hot om kommersiella repressalier och godtyckliga krav på olika typer av ersättningar är fortfarande vanligt förekommande och förskjuter systematiskt risk bakåt i livsmedelskedjan.

Konkurrensverket är ansvarig tillsynsmyndighet och för att de ska kunna göra ett bra jobb behöver de information om vad som pågår. Därför är det väldigt viktigt att våra medlemmar anmäler om man misstänker att man utsätts för otillbörliga metoder. UTP-enheten på Konkurrensverket finns alltid tillgänglig och man kan vara helt anonym. Bäst och enklast är att lyfta telefonen och prata direkt med dem.

I den bästa av världar kommer lagstiftningen framöver att stoppa eller åtminstone kraftigt minska användningen av otillbörliga handelsmetoder. För att detta ska hända måste Konkurrensverket veta vad dom ska prioritera i sin tillsyn. Den nuvarande finansieringen av tillsynen är inget vi kan ta för givet för framtiden. Kommande finansiering och tillsyn kommer vara beroende av att det kommer in anmälningar för Konkurrensverket att arbeta med. Tveka därför inte att höra av dig till oss eller direkt till Konkurrensverket.

Så kontaktar du Konkurrensverket

Martin Bäckström, enhetschef Konkurrensverket, 08-700 15 58, utp@kkv.se

Mer information

Mer information om lagstiftningen med en utförlig Q&A hittar du här: Allt du behöver veta om UTP-lagen

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till utp@li.se eller direkt till rasmus.backstrom@li.se.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41