Välbesökt riksdagsseminarium om mat och kemi

Den 17 maj arrangerade Livsmedelsföretagen och IKEM lunchseminariet ”Kök + Kemi = Dagens lunch” i Riksdagen. Ett 15-tal riksdagsledamöter fick lyssna på tre föreläsningar som bla tog upp fördomar om processad mat och E-nummer, konsumenttrender inom matkonsumtion och hur den senaste tekniken används för att ta fram mer miljömässigt hållbara livsmedel.

Seminariet ”Kök + Kemi = Dagens lunch” i Riksdagen den 17 maj.

”Hemkunskapsundervisningen borde skötas av en kemilärare”, ”Alla är vi tydligen kemister i köket”, ”Det behövs mer forskning så att vi kan utveckla mer näringsriktiga och hållbara livsmedel”. Det var några av kommentarerna under det välbesökta riksdagsseminariet om mat och kemi som hade riksdagsledamoten Mattias Jonsson (S) som värd.

Anna Blücher, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, inledde seminariet med att förklara hur all matlagning i grunden är kemiska processer. Anna tog även upp E-nummer och de negativa associationer många har till dessa. Anna påpekade t ex att blåbär helt naturligt innehåller 14 st E-nummer. Anna tog även upp rädslan för ”processad mat” och förklarade att det bara är mat som har bearbetats, antingen hemma i köket eller i industrier. Som exempel nämnde Anna potatisen som måste processa för att vi ska kunna ta upp näringsämnena.

Sara Andersson, CSR- och kommunikationschef vid Atria, presenterade Ridderheims-rapporten, som visar på de trender som påverkar hur vi handlar, lagar och äter i framtiden. Enligt Sara pågår ett paradigmskifte med utgångspunkt i konsumentens ökande krav samt den utveckling som tekniken möjliggör. 42% av de tillfrågade i rapporten säger att de kan kompromissa med smaken om maten har ett högre syfte, som t ex lågt klimatavtryck eller påverkar personens hälsa positivt. Hon påpekade även att många gånger är det industrin som ligger före konsumenten i utvecklingen av nya innovativa eller hållbara produkter.

Mathias Samuelsson, sälj- och utvecklingschef vid Lyckeby, tog upp den forskning som de bedriver för att göra sina produkter mer miljömässigt hållbara. I ett forskningsprojekt tillsammans med SLU har Lyckeby genom modern växtförädling lyckats ta fram en mycket stabil potatisstärkelse utan att gå den traditionella vägen med flera kemiska steg. Enligt Mathias finns vidare potential i att minimera miljöbelastning i odlingen genom att producera potatis med resistens för bladmögel, samt skapa förutsättningar för en miljövänlig produktion av högvärdigt protein och funktionella stärkelseprodukter.

Moderator för seminariet var Louise Fornander, kemikalieexpert på IKEM. Seminariet var det sjätte i serien ”Kemiindustrin – vägen framåt” som Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) stått värdar för under 2016 och 2017.