Prevent bjuder in till Arbetsmiljöverkstan!

I oktober och november tar Prevent Arbetsmiljöverkstan till fem städer för att berätta om aktuella utbildningar och verktyg: BAM och eBAM, hälsofrämjande ledarskap och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverkstan riktar sig till chefer, skyddsombud och HR. Arbetsmiljöverkstan är kostnadsfri.

Arbetsmiljöverkstans innehåll

BAM och eBAM
Utbildningen Bättre arbetsmiljö vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljöarbete från grunden. Den ger grundläggande kunskap om hur man upptäcker och hanterar risker, arbetar förebyggande, söker upp relevant information och vad samverkan innebär. BAM har funnits i många år och Prevent berättar hur man arbetat med att förnya och utveckla konceptet. eBAM är en digital version av utbildningen och ger samma kunskaper.

Hälsofrämjande ledarskap
Att fokusera på styrkor istället för på problem är ett uppskattat arbetssätt, och att stärka det positiva är ett effektivt sätt att nå sina mål. Under seminariet får du handfasta råd om vad du kan arbeta vidare med i vardagen och hur du kan gå tillväga. Det här är ett inspirerande seminarium för dig som är nyfiken på ett positivt och hälsofrämjande ledarskap!

Kränkande särbehandling
Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste på en arbetsplats. Prevent har tagit fram verktyg som hjälper till att förebygga och bli medveten om hur vi är mot varandra.

Tid och plats

NYINSATT! Stockholm 1 oktober, kl 13.30-16.00, Bygget Fest och Konferens. Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm. Fikabuffé i pausen.

FULLBOKAT! Stockholm 1 oktober, kl 9.00-11.30, Bygget Fest och Konferens. Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm. 8.15-9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Visby 3 oktober, kl. 9.00-11.30, Clarion Hotel Wisby.
Strandgatan 6, 621 57 Visby.
8.15-9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Sundsvall 19 november, kl. 9.00-11.30, Quality Hotell Sundsvall.
Esplanaden 29, 851 21 Sundsvall.
8.15-9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Jönköping 26 november, kl. 9.00-11.30, Elite Stora Hotellet.
Hotellplan 3, 553 20 Jönköping.
8.15-9.00 serveras kaffe/te och smörgås.

Helsingborg 27 november, kl. 9.00-11.30, Elite Hotel Mollberg.
Stortorget 18, 251 14 Helsingborg.
8.15-9.00 serveras kaffe, te och smörgås.

Arbetsmiljöverkstan är kostnadsfri. Arrangör är Prevent.

Mer info och anmälan

Anmäl dig här: https://www.prevent.se/om-prevent/arrangemang/arbetsmiljoverkstan/

Om Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt Prevent gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Här finns kontaktuppgifter till Prevent.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert