Välkommet förtydligande om klimatdata

Med anledning av två nyligen publicerade artiklar i Dagens Nyheter har Svensk Dagligvaruhandel valt att publicera en text om klimatinformation. Detta för att räta ut vissa frågetecken och förtydliga kring ett antal missförstånd i artiklarna. Ett förtydligande som välkomnas av Livsmedelsföretagen.

I de två artiklarna (här och här) sägs att GS1 har data som visar enskilda produkters klimatpåverkan men aktivt väljer att inte vara transparenta med denna. Något som inte är sant och därför kraftigt tillbakavisas av Svensk Dagligvaruhandel. Nedan följer förtydligandets första två stycken. Förtydligandet i sin helhet kan läsas här.

”Att GS1 Sweden skulle ha en databas som visar en produkts klimatpåverkan stämmer inte. Produktinformationen i databasen innehåller informationsfält om logistik- och artikelinformation för att få en effektiv hantering av varuflöden och kunna dela rätt information till konsumenterna.

Istället för att en leverantör ska skicka produktinformation bilateralt till varje kund har branschen skapat en gemensam databas där all information ligger. Den innehåller information som ingrediensförteckning, mått, vikt, tillverkningsland, pallstorlek och annan logistikinformation. Leverantören klickar i vilken kund som köper deras produkt och den kunden kan gå in i databasen och hämta det som behövs.”

Vidare beskriver Svensk Dagligvaruhandel att den produktinformation som finns databasen inte är komplett som faktaunderlag för att beräkna klimatpåverkan. Man är även tydliga med att en gemensam och transparent klimatdatabas med enhetlig global standard vore det bästa.

­ – Dagens Nyheters publiceringar är väldigt olyckliga. De ger sken av att livsmedelskedjan sitter inne på övergripande och jämförbar information om olika produkters klimatpåverkan, som vi dessutom inte vill dela med oss av. Något som helt enkelt inte stämmer. Vi måste ha respekt för att klimat – och övriga hållbarhetsaspekter, vilka inte ska glömmas bort – är komplexa att beräkna och att det kan bli väldigt fel om vi börjar lista eller produkter utifrån icke jämförbara siffror.  Därför tycker jag att det är väldigt bra att det publicerats ett förtydligande, Kommenterar Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44