Välkommet regeringsbeslut om livsmedelskontrollen

Livsmedelsföretagen välkomnar dagens regeringsbeslut att låta Livsmedelsverket ta över den offentliga kontrollen av bland annat småskaliga charkuterier och mejerier.

– Det här har vi förespråkat länge. En centraliserad kontroll är mer effektiv och leder till mer likvärdiga villkor för företagen, vilket förbättrar konkurrensen, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Hon påpekar att den kommunala kontrollen idag har många brister. Företagens kostnader för kontrollerna, liksom kompetensen hos inspektörerna, varierar kraftigt beroende på var i landet man finns och samordningen är bristfällig.

Marie Söderqvist hoppas att dagens beslut är det första steget i en process där hela den offentliga livsmedelskontrollen förs över från kommunerna till staten.

– Det skulle vara en positiv injektion för Sveriges fjärde största industrigren – livsmedelsindustrin, liksom för de mindre företagen i branschen.