Välkomna slutsatser för att stoppa otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Livsmedelsföretagen välkomnar förslaget om ny lagstiftning för att komma tillrätta med otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. I en gemensam kommentar säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman att man ser fram emot att regeringens utredning omsätts i ett förslag som kan träda i kraft inom en snar framtid.

Anna-Karin Hatt och Björn Hellman:

Det är ett tidigare beslutat EU-direktiv som nu grundligt har utretts och ska genomföras i Sverige. Inom EU har man sedan länge uppmärksammat att det är viktigt med schyssta villkor mellan de olika parterna i livsmedelskedjan från bonde till konsument och att en hög koncentration och därmed stor marknadsmakt väsentligt ökar risken för otillbörliga affärsmetoder.

Utredningsförslaget kompletterar på ett bra sätt riksdagsbeslutet från 2017 om en nationell livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin syftar till att öka den svenska livsmedelsproduktionen och om det ska lyckas krävs rimliga villkor i hela livsmedelskedjan, dvs för lantbrukare, livsmedelsproducenter och detaljhandel. Detta är en förutsättning för att konsumenterna ska kunna erbjudas högkvalitativa och prisvärda produkter.

Anna-Karin Hatt, vd LRF, och Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Våra medlemmar vittnar på olika sätt om att otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan förekommer och även har ökat de senaste åren. Exempel på otillbörliga metoder som direktivet syftar till att stävja är sena betalningar, sena ändringar i beställningar och annan systematisk övervältring av risk och kostnader som det inte är skäligt att leverantören ska stå för.

Vi välkomnar utredarens ambition att göra lagstiftningen enkel genom att tillämpa den på alla aktörer och produkter i livsmedelskedjan. Det är även viktigt att ansvarig tillsynsmyndighet framöver ges adekvata resurser för att upprätta en självständig funktion som inte är en del av ordinarie verksamhet. För att denna lagstiftning ska bli effektiv är det även viktigt att påföljderna är tillräckligt kännbara för att verka avskräckande. Vi ser nu fram emot att utredningen omsätts i ett förslag som kan träda i kraft inom en snar framtid.

Regeringens utredning

Johan Hedelin, analyschef på Konkurrensverket, har utfört utredningen på regeringens uppdrag. Utredningen finns publicerad på regeringens hemsida.

För mer information

Livsmedelsföretagen: Rasmus Bäckström, näringspolitisk expert, 070-756 21 41

LRF: Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert, 070-372 98 40

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41