Video: Webbinarium om fastsittande korkar

Från och med den 3 juli 2024 kommer det vara krav på fastsittande korkar på dryckesbehållare som är engångsplastprodukter och innehåller högst 3 liter. Marie Rydén, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, deltog på ett seminarium anordnat av Packlunch som nu kan ses i efterhand.

Marie Rydén:

Kravet på fastsittande korkar på dryckesbehållare som är en engångsplastprodukt och innehåller högst 3 liter finns i Engångsplastdirektivet 2019/904 och genomförs i Sverige genom SFS 2021-1003. Det börjar gälla 3:e juli 2024. I början av september lanserades en EU-standard för fastsittande korkar som skall hjälpa företagen att uppfylla lagkraven.

Här kan du titta på webbinariet i efterhand

Bledar Beqiri från SiS berättade att det varit en lång process över tre år att ta fram standarden EN1765:2022. Den är en testmetod för att kontrollera att korkarna sitter fast under hela dryckesbehållarens livslängd och klarar av att skruvas av och på minst 15 gånger. Följer man standarden så uppfyller man lagkraven och tillsynsmyndighet för att lagkravet efterlevs är Naturvårdsverket.

I Pack@lunchs panel deltog utöver Bledar Beqiri, Magnus Willén från Spendrups Bryggeri AB, Lisa Wahlström från Coca Cola Europacific Partners Sverige AB samt Sara Bergendorff från Returpack AB. Returpack ansvarar för återvinningen av aluminiumburkar respektive PET-flaskor med pant.

Både Magnus och Lisa framförde att byta till fastsittande har stor påverkan på produktionen och kräver att man börjar i god tid för att hinna med att genomföra de anpassningar som behövs och få utrustningen levererad. Dessutom behöver man stämma av att den lösning som man väljer accepteras av konsumenterna och att de förstår att korken skall sitta kvar på flaskan. Coca Cola som redan i oktober i år lanserade flaskor med fastsittande korkar i Sverige har fått positiv feedback från konsumenter, att de nu inte riskerar att tappa korken på marken eller i bilen och att det upplevs som mer hygieniskt. Framöver kommer det vara viktigt att arbeta mer med information till konsumenter om vikten av att låta korken sitta kvar på flaskan.

Sara fick frågan om det nu kommer svårare att återvinna PET-flaskor och korkar. Sara hade några råd som det är bra att följa för att underlätta återvinningen:
• Konstruera fästanordningen så att korken sitter nära flaskan
• Använd samma material som nu till korken
• Smält inte ihop fästanordningen med flaskan.

Det är också viktigt att konsumenten förstår att de skall skruva fast korken på flaskan innan de lämnar den till återvinning. Svenska konsumenter är redan bra på detta, 9 av 10 flaskor som återvinns har korken på men nu kanske vi kan nå ännu längre.

Här kan du titta på webbinariet i efterhand

För mer information

Marie Rydén

Näringspolitisk expert