Viktig EU-undersökning om oschyssta affärsmetoder

Just nu genomför EU-kommissionen en undersökning för att ta reda på hur vanliga problemen med oschyssta affärsmetoder är. Enkäten är öppen till den 15 mars och vi uppmanar alla våra medlemsföretag att delta i undersökningen.

Genom det s.k. UTP-direktivet förbjuds vissa oschyssta affärsmetoder som leverantörer kan utsättas för vid försäljning av jordbruksprodukter och livsmedel. Den svenska lagstiftningen som baseras på direktivet (lagen om otillbörliga handelsmetoder) trädde i kraft den 1 november 2021. För att få veta hur vanliga problemen är och följa upp utvecklingen löpande har EU-kommissionen tagit fram ett frågeformulär som riktar sig till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan.  

Årets frågeformulär finns på följande länk, där det även går att välja svenska som språk:

EUSurvey – Survey (europa.eu)

Formuläret kan fyllas i fram till den 15 mars 2023.

På följande sida kommer resultat från undersökningen att presenteras på aggregerad nivå när svarstiden har gått ut. På samma sida går det även att ta del av resultatet från tidigare år:  

Unfair Trade Practices (europa.eu)

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41