Vill ditt företag bidra till arbetet med att förhindra undernäring hos äldre?

Den 6 maj anordnar Livsmedelsakademin ett Innovationsgille i Stockholm med fokus på undernäring hos äldre, en svår fråga som får alldeles för lite uppmärksamhet. Tillsammans med livsmedelsbranschen arbetar Livsmedelsakademin nu med att ta fram en strategi för en nationell nollvision för undernäring hos äldre, och man ser gärna att fler företag ansluter.

Så många som sex av tio över 65 år är eller riskerar att bli undernärda. Förutom det personliga lidandet orsakar det tiotals miljarder i ofta onödiga samhällskostnader. Livsmedelsakademin har tillsammans med Kävlinge Kommun, Orkla, Fazer Food Services, Findus, Oatly, Region Skåne och Kristianstad Högskola tagit initiativet till att utveckla en strategi för hur man kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre. För att uppnå målet anordnar man ett tredje och avslutande Innovationsgille i Stockholm den 6 maj, och man välkomnar branschen att delta.

Vi ville givetvis veta mer och ställde fem snabba frågor till Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

1. Undernäring bland äldre verkar vara ett stort problem men man hör inte så mycket om det. Varför då?

Det vi ser är att äldre är en dåligt synliggjord grupp av människor i Sverige. Kanske beror detta på att man inte vill tänka på ålderdomen, att det inte upplevs som ”värdigt” att åldras. Men idag är 80 det nya 60, och med rätt kost och livsstil kan man leva ett friskt och värdigt liv mycket länge. Så det är dags att tänka om här och börja inkludera äldre på samhällsnivå!

2. Vad är de främsta orsakerna till undernäring bland äldre?

Bland de vanligaste ser man ensamhet, depression och sorg, men även tugg- och sväljsvårigheter, avsaknad av hungerkänslor som kommer naturligt med stigande ålder, eller att man tycker mat helt enkelt kostar för mycket. Det behövs flera insatser för att råda bukt på detta och i projektet har vi diskuterat både nya sociala plattformar, kunskapshöjning hos allmänheten, och subventionerad mat för personer i riskzonen.

3. När räknar ni med att vara klara med förstudien, och vad händer efter det?

Det vi kommer fram till blir underlaget till vår nästa ansökan att driva vidare projektet till Vinnova som är utlysare, i form av en pilotstudie i några kommuner. Detta ska lämnas in i september. Uppstart av pilotstudierna blir i slutet av året och med flera samarbetspartners, bland annat från livsmedelsbranschen, men vi välkomnar givetvis fler.

Foto från det första av tre Innovationsgillen. Det tredje hålls den 6 maj i Stockholm.

4. Vad kan livsmedelsbranschen bidra med i det här projektet?

Mycket! Det handlar om att få till ett fungerande ekosystem runt den äldre kopplat till vård, omsorg och måltider, och här kan handeln och livsmedelsföretagen ta en viktig roll. Det finns redan bra livsmedel men det är svårt att få ut dem till slutkonsumenten, det saknas kunskap om vad som är bra mat för äldre och många lider av ensamhet. Utmärkta tillfällen för handel och producenter att attrahera en målgrupp som inte kommuniceras med särskilt mycket idag. Och som snart utgör 20 procent av Sveriges befolkning!

5. Vad händer på Innovationsgillet i Stockholm den 6 maj och vem tycker du ska komma?

På detta möte med representanter från hela ekosystemet, knyter vi ihop säcken runt de lärdomar vi fått på tidigare gillen och diskuterar hur man integrerar bra lösningar på undernäringsproblematiken långsiktigt. Låter det intressant får man gärna höra av sig till martina.barte@livsmedelsakademin.se, det finns ett fåtal platser kvar. Välkomna!

Här kan du anmäla dig till Innovationsgillet den 6 maj, och här kan du läsa mer om projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre.