Vill du vara med och utveckla ett kunskapscentrum om matallergi?

Inom ramen för projektet Bra mat för alla håller det just nu på att skapas ett nationellt kunskapscentrum för matöverkänslighet. Den 8 april bjuder projektet in till diskussion om hur centrumet kan utvecklas ytterligare. Vill du och ditt företag bidra med er kunskap och era erfarenheter?

Under åren 2018–2021 pågår projektet Bra mat för alla som bland annat har till övergripande mål att personer med matöverkänslighet ska kunna leva ett normalt och symtomfritt liv utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner. Projektets huvudmålgrupp är personer med matöverkänslighet (matallergi och överkänslighet för mat) samt föräldrar till barn med matöverkänslighet. Vi har tidigare skrivit om projektet här.

Initiativtagarna till projektet Bra mat för alla.

Vill du vara med i referensgruppen för Bra mat för alla?

Inom ramen för Bra mat för alla har Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Centrum för Allergiforskning (CFA) på Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen tagit initiativ till ett nationellt kunskapscentrum om matallergi. Till projektet hör en referensgrupp med aktörer från olika samhällssektorer såsom vård, forskning, undervisning, myndigheter, företag, offentlig sektor med flera. Referensgruppen är en viktig källa för input om vad som ska genomföras i projektet och hur det kan göras på bästa sätt.

Om du är intresserad av att vara med i referensgruppen får du gärna skicka ett mail till sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se .

Delta i diskussionsmöte den 8 april

För att utveckla kunskapscentrumet bjuder projektet nu in medlemmar i referensgruppen (är du inte medlem? se ovan) till en diskussion den 8 april i Stockholm. Hur tycker du att centrumet ska utformas? Vilka utmaningar står du och ditt företag inför i ert arbete med att hjälpa personer med matallergi och annan matöverkänslighet? Hur skulle ett nationellt kunskapscentrum kunna hjälpa dig?

PRELIMINÄRT PROGRAM

09:30 Registrering och fika

10:00 Presentation av projektet + inspirerande gästtalare

12:15 Lunch

13:15 Gruppdiskussioner + fika + redovisning + nästa steg

15:30 Avslutningsmingel och fika

Det slutgiltiga programmet skickas ut via mail innan konferensen.

PLATS

Lokal Solen, Näringslivets hus, Stockholm

Anmälan

Anmälan till diskussionsmötet den 8 april skickas till emma.juslin@astmaoallergiforbundet.se senast den 29 mars. Vänligen ange eventuell specialkost i anmälan. Deltagande är kostnadsfritt.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om Bra mat för alla vars syfte är att sammanföra kompetenser i ett nationellt centrum för matöverkänslighet så att vi kan åtgärda brister och utveckla lösningar på området. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där god, näringsriktig och säker mat kan njutas av alla.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig