Vinnova: Det behövs ett nytt recept för matsystemet

Vill ni vara en länk i kedjan som drar matsystemet i en mer hållbar riktning? Nu öppnar möjligheten att vara med i Vinnovas nya insats där målmedvetna och kreativa aktörer mobiliseras för att åstadkomma en transformation av livsmedelsområdet. I fokus för satsningen är fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet. Låter det intressant? Läs mer och ta del av erbjudandet.

Flicka med nyskördade morötter

Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan så att matsystemet bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet.

– Behovet av förnyelse och innovation är så akut att det inte räcker att bara optimera dagens system. Vår satsning ska ge nyckelaktörer med radikalt nya idéer bättre förutsättningar att tillsammans experimentera och bygga kapacitet att transformera livsmedelsområdet, säger Jenny Sjöblom, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Fem områden med stor potential har identifierats under den kartläggning som Vinnova gjort tillsammans med aktörer från olika delar av matsystemet under våren. De är:

  • Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  • Proteinskiftet
  • Food tech för framtidens mat
  • Preventiv hälsa genom mat
  • Hållbara matvanor hos unga

Satsningen är uppdelad i olika steg, där det första ska möjliggöra för nyckelaktörer att mötas, bygga tillit och samverkan, skapa gemensamma mål och bygga kapacitet för att tillsammans transformera matsystemet. Det ska skapa förutsättningar för att under nästa år, 2023, kunna söka finansiering för långsiktiga innovationsmiljöer.

Läs mer om hur du ansöker om att vara med i den mobiliserings- och lärinsats som är det första steget i satsningen här.

Mer information

De fem spetsområden som är i fokus för satsningen presenterades under ett webbinarium den 22 april. Ta del av inspelningen här: Webbinarium om ny satsning på innovationsmiljöer för att ställa om matsystemet