Webbinarium: Cirkulär ekonomi och hållbara förpackningar – vad säger forskarna, vad gör livsmedelsbranschen och hur förhåller sig konsumenterna?

Varmt välkommen till ett webbinarium om cirkulär ekonomi och hållbara förpackningar, anordnat av det Livsmedelspolitiska nätverket i riksdagen, den 16 mars kl. 09.00 – 10.00. Vad säger forskarna, vad gör livsmedelsbranschen och hur förhåller sig konsumenterna?

Cirkularitet och resurseffektivitet är viktiga delar i arbetet för en hållbar omställning av samhället. Det är en genomgående princip i FNs agenda 2030 och löper genom flera av målen med särskilt fokus på hållbar tillväxt och hållbar konsumtion och produktion.
EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi är en viktig del av EU:s gröna giv och har fokus på livscykelperspektiv och samarbete mellan aktörer. Den 20 juli lägger EU- kommissionen även fram sitt förslag om en revidering av förpackningsdirektivet. Regeringen har beslutat om en övergripande nationell strategi för utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Av strategin följer att Sverige ska fokusera på fyra områden:

(1) hållbar produktion och produktdesign
(2) hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
(3) giftfria och cirkulära kretslopp, samt,
(4) drivkraft för näringslivet och andra aktörer att genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Livsmedelsförpackningar har en viktig roll för ett hållbart livsmedelssystem. De skyddar innehållet från producent till konsument. De kan bl.a. minska matsvinnet och se till att livsmedlet bibehåller en hög kvalitet och säkerhet. De kan också förmedla obligatorisk och frivillig information till konsumenten. Smart användning av förpackningar och förpackningsmaterial bidrar till minskad klimatpåverkan, såväl från livsmedlen i sig som från förpackningarna.

Cirkularitet är komplext och förutsätter ett tekniskt kretslopp där t.ex. design, materialval, avfallsflöden och hållbara leveranskedjor måste ges ett större utrymme. När politiken nu sätter upp strategier och nya regelverk är det av största vikt att sådana förutsättningar och tekniska aspekter beaktas så att målet om ökad cirkularitet och mer av kretsloppstänkande inte hämmas. Vilka förutsättningar behöver branschen för att kunna bidra på bästa sätt?

Dessa högaktuella frågor kommer representanter från politiken, näringslivet och akademin att diskutera under webbinariet.

UPPDATERAT: Du kan se inspelningen nedan.

 


Varmt välkommen önskar det Livsmedelspolitiska nätverket!

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44