Webbinarium om mat och dricksvatten vid kris och krig

Vad krävs för en stark livsmedelsförsörjning i kris och värsta fall krig? Vad kan du som livsmedelsföretagare göra och vad gör myndigheterna? Den 5 maj bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium om krisberedskap och civilt försvar.

För att Sveriges befolkning ska få mat och vatten även i kris och värsta fall krig måste alla aktörer inom hela kedjan stärka sin beredskap redan i vardagen. Den snabba utvecklingen inom området kräver uppdaterad kunskap och information. Därför bjuder Livsmedelsverket, i rollen som samordnare av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion, in till ett webbinarium.

– Det svenska totalförsvaret består av de privata företagen och alla människor som varje dag jobbar med att producera varor och tjänster som behövs för att samhället ska fungera. Inom livsmedelssektorn finns det en uppdelning där kommunerna ansvarar för dricksvatten och privata företag för livsmedelsproduktionen. Det gör att samarbete mellan offentlig och privat sektor är grunden för en fungerande beredskap. Som livsmedelsföretag i en samhällsviktig sektor är ökad kunskap och insikt om vad som kan och bör göras vid kris eller ytterst krig inte bara en pågående kontinuitetshantering för egen del, utan också ett sätt att ta sitt samhällsansvar, säger Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Webbinariet vänder sig till företagare och leverantörer inom livsmedelskedjan, VA-huvudmän och myndigheter inom dricksvattenområdet samt till branschorganisationer. Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan sker via den här länken.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan på information om vad återuppbyggnaden av det civila försvaret innebär och vad man som livsmedelsföretagare kan och behöver göra för att ha en så bra beredskap som möjligt. Vi hoppas därför på så bred uppslutning som möjligt, säger Johanna Jansson, beredskapshandläggare.

Både gemensam och anpassad information

Under förmiddagen ges information om omvärldsläget, pågående och kommande arbete och krav avseende livsmedelsberedskap samt det stöd som finns gällande beredskapsplanering för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen.

Under eftermiddagen delas programmet upp i två parallella spår; dricksvatten och övriga livsmedel. De som väljer mat-spåret får då mer information om pågående regeringsuppdrag om livsmedelsförsörjning, om vad ett NATO-medlemskap kan innebära för området samt föreläsning på ämnet ”Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen”.

Det kommer inte att ges möjlighet till frågor under webbinariet. Däremot kan du skicka in sådana i förväg eller efterhand.

Anmälan till webbinarium 5 maj

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert