Webbinarium 31 mars: Skydda företaget mot cyberangrepp

Är ditt företag rustat för att stå emot cyberangrepp och andra akuta IT-kriser? Elektronisk kommunikation innebär risker för intrång och sabotage med allvarliga konsekvenser för företaget. Men det finns mycket du kan göra för att förbättra säkerheten. Anmäl dig idag till vårt webbinarium om cybersäkerhet den 31 mars.

Digitaliseringen gör att mycket nu sköts enklare och mer exakt än tidigare. Men det innebär också ökade risker och sårbarhet när något går fel. Livsmedelssektorn är samhällsviktig, men risken för ekonomiska förluster till följd av cyberangrepp som påverkar produktion, inköp eller leveranser är ett konkret hot mot det enskilda företaget. Kriget i Ukraina har också lett till ökad aktivitet inom cyberkrigsföring- och sabotage. Hur väl rustad är branschen för att stå emot akuta kriser inom IT?

Richard Oehme, seniorkonsult på KnowIt och ordförande i Cybersäkerhetsgruppen inom SOFF (Säkerhets, och försvarsföretagen) med lång erfarenhet från både Regeringskansliet, statliga myndigheter och näringsliv står till förfogande för Livsmedelsföretagens medlemmar. Ta del av hans lärdomar och erfarenheter, samt passa på att ställa frågor i samband med det webbinarium som ordnas den 31 mars kl 14:00.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet via vår kalender.

Teams-länk skickas ut dagen innan webbinariet.

Mer information

Utöver detta webbinarium finns det anledning för alla företag att redan nu öka medvetandegraden om riskerna och hur man kan undvika dem, samt vad man bör göra om något inträffar. MSB går ut med information till svenska myndigheter och även till samhällets arbete i övrigt.

s mer här

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert