Workshop: Automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri

Sweden Food Arena och PiiA (strategiskt innovationsprogram ’Processindustriell IT och Automation’) bjuder in till en gemensam workshop i Stockholm den 8 september kl 13-17.

Sweden Food Arena:

I denna workshop identifierar vi tillsammans ett nyckelområde där automation och digitalisering verkligen skulle kunna göra skillnad för svensk livsmedelsindustri. För detta nyckelområde avser sedan PiiA att finansiera en förstudie med upp till 500 000 kronor och där medverkande industriparter bidrar med minst lika mycket. Workshopen är nödvändig för att identifiera det område som vi som bransch ser har störst potential att ge snabba, konkreta och skalbara resultat. Några exempel på områden att diskutera under workshopen kan vara följande:

  • Robusthet
  • Effektivitet (Lean/Six Sigma)
  • Spårbarhet
  • System av System (Design och Integration)
  • Styrsystem
  • Robotik
  • Sensorer och Maskiner

I nästa steg genomförs en förstudie där man går till botten med vad som krävs, i form av ny kunskap, nya teknologier, nya lösningar, för att det prioriterade området skall kunna realiseras och göra reellt avtryck inom svensk livsmedelsindustri inom 2 – 5 år.

Vi vill gärna se en stor uppslutning från livsmedelsproduktionen som är behovsägare och speciellt de personer som är ansvariga/jobbar med produktion och produktionsutveckling, teknikfrågor, underhåll, IT samt VD.

Anmälan och mer information

Anmäl dig till marie.gidlund@swedenfoodarena.se senast 1 september.

I maj publicerade det strategiska innovationsprogrammet PiiA en rapport om digitaliseringens konsekvenser på livsmedelsindustrin.