fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
LIVSMEDEL OCH LAGSTIFTNING

Regeringens lagförslag ett stort steg mot en sund och fungerande livsmedelsmarknad

Den 16 mars lade regeringen fram sitt förslag till svensk implementering av EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan för riksdagen. Livsmedelsföretagen välkomnar förslaget som syftar till att stävja oschyssta affärsmetoder på den svenska livsmedelsmarknaden.

Det så kallade UTP-direktivet förbjuder ett antal affärsmetoder som förekommer oftare i livsmedelsbranschen än i många andra branscher, bland annat beroende på dagligvaruhandelns koncentration. På den svenska marknaden har den största livsmedelskedjan en marknadsandel om över 50 procent och de tre största aktörerna kontrollerar tillsammans 90 procent av våra dagligvaruinköp. Exempel på metoder som förbjuds är ensidigt ändrade villkor i ingångna avtal, nekande till skriftliga överenskommelser och krav om att få insyn i motpartens affärshemligheter.

Här hittar du regeringens proposition (Prop. 2020/21:134).

– Vi har i många år försökt komma åt de här metoderna med samtal och uppförandekoder men det har inte räckt. Lagstiftning är en bra början på arbetet med att en gång för alla få slut på otillbörliga affärsmetoder i livsmedelsbranschen. En förenklad implementering av UTP-direktivet som är anpassad efter svenska förhållanden kommer att stärka tusentals företag inom primärproduktion och livsmedelsförädling i hela landet och bidra till att målen i den nationella livsmedelsstrategin uppnås, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Efter att Lagrådet inte haft några invändningar mot förslagets sakinnehåll väljer regeringen nu att lägga fram sitt förslag om en förenklad svensk implementering, med samma regler för alla livsmedelskedjans aktörer, för riksdagen att besluta om.

– Dagligvaruhandelns oligopol har möjliggjort för användande av oschyssta metoder som inte förekommer på andra marknader. Som livsmedelsleverantör i Sverige har man sällan någon alternativ avsättning för sina produkter om man inte kan gå via de största aktörerna. Att säga nej till handelns villkor är för många leverantörer detsamma som att gå i konkurs. Med regeringens förslag kan vi börja lägga grunden för en sund och fungerande livsmedelsmarknad även i Sverige, kommenterar Björn Hellman.

I sitt förslag har regeringen lyssnat på utredare Johan Hedelin och remissinstanserna och föreslagit en förenklad rak implementering, istället för direktivets ursprungliga byråkratiska modell med ”omsättningstrappa”. I förslaget undantas mindre köpare inom livsmedelskedjan, med en omsättning som understiger 20 miljoner kr. I de fall köpare förhandlar och sköter inköp gemensamt, vilket är fallet i den absoluta merparten av dagligvaruhandelns inköp, sammanräknas deras omsättning.

– Att de minsta köparna undantas är en rimlig kompromiss. Det är ändå inte dessa som står för användandet av otillbörliga metoder. Att centrala inköp och gemensamma förhandlingar inte undantas från regelverket är dock en förutsättning för att lagstiftningen ska fylla sina syften, kommenterar Björn Hellman.

Relaterade länkar

Daniel Emilson Press- och mediechef, tf kommunikationschef 08-762 65 13076-275 83 60

Daniel är press- och mediechef på Livsmedelsföretagen. Förutom att vara huvudsaklig kontaktperson gentemot media så ansvarar Daniel även för ett flertal av Livsmedelsföretagens externa kommunikationskanaler. Han arbetar löpande med krishantering, rådgivning till medlemsföretag, budskapsformulering och skribentuppdrag samt externa aktiviteter som t ex Matdagen och Almedalen. Daniel har arbetat med kommunikation sedan 2007 och dessförinnan jobbade han i fyra år på Utrikesdepartementet. Daniel har en pol. mag. med statsvetenskaplig inriktning.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy