fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
CORONAKRISEN | ARBETSMILJÖ

Coronakrisen och arbetsmiljöansvar

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Men vad innebär det mer konkret i samband med coronasmittan? Vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf förklarar hur du som arbetsgivare bör tänka kring riskbedömning och riskminimering.

Heléne Eklöf:

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Vad innebär det mer konkret i samband med covid-19 smittan?

Här följer råd och tips till dig som arbetsgivare, för åtgärder som du kan behöva vidta.

OBS! Denna sida uppdateras löpande med ny och reviderad information.

Bedöm riskerna vid arbetssituationer & arbetsuppgifter

Du som arbetsgivare behöver riskbedöma om det finns arbetssituationer eller arbetsuppgifter som kan innebära risk för smitta eller smittspridning. Detta gör du inom ramen för ditt vanliga systematiska arbetsmiljöarbete och i samverkan med skyddsombud och arbetstagare. På så sätt följer du Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer om vad detta innebär på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utgå ifrån den faktiska information och rekommendationer som finns ifrån Folkhälsomyndigheten  och Utrikesdepartementet (UD) och som kontinuerligt uppdateras. Information finns även på European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Anpassa sedan den information, de råd och riktlinjer som finns, till din egen verksamhet.

Håll dig uppdaterad allt eftersom ny information kommer – den kan innebära att du som arbetsgivare behöver uppdatera din riskbedömning och vidta ytterligare/andra åtgärder. På www.krisinformation.se samlar svenska myndigheter aktuell information.

Vad är det som ska riskbedömas?

Nyhet – checklista! Nu har Prevent lagt ut en checklista ”Corona och COVID-19″. Se den som ett stödmaterial och kom ihåg att alla delar inte är relevanta för er verksamhet.

Beroende på bransch och yrkesgrupp finns olika risker för arbetstagare att utsättas för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Inom livsmedelsbranschen kan det finnas anledning att undersöka och titta närmare på:

 • Pågående och kommande tjänsteresor
 • Fysiska möten och sammankomster
 • Personal som återgår i tjänst efter ledighet/kommer tillbaka ifrån resor

Besluta sedan om de nödvändiga åtgärder som behövs. Avbryt eller skjut upp resor, håll möten på alternativa sätt (Teams/Skype/telefon), samt avboka evenemang/sammankomster, exempelvis. Om du som arbetsgivare bedömer att någon bör stanna hemma – se vad som gäller då under våra frågor och svar för arbetsgivare.

 • Ge tydlig information om vad som gäller och varför!

Du kan behöva ställa frågor till dina medarbetare som kan uppfattas som känsliga eller integritetskänsliga. Det kan vara nödvändigt att fråga dina medarbetare om de och/eller deras anhöriga varit i ett område som är särskilt utsatt alternativt varit i kontakt med personer som varit det – och även uppmärksamma dem på de vanligaste symtomen som är feber, snuva, torrhosta, muskelvärk och i vissa fall andningsbesvär. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Läs mer på www.1177.se.

Distansarbete

Finns det arbete som tillfälligt kan fungera att genomföras på distans/hemifrån? Du som arbetsgivare har fortfarande ett arbetsmiljöansvar vid distansarbete och det är ditt ansvar att se till att det finns bra förutsättningar för det. Vidta nödvändiga/rimliga åtgärder beroende på distansarbetets varaktighet. Nu gäller det att vara tydlig som arbetsgivare, så att oklara förväntningar på att vara ”ständigt nåbar” inte leder till ohälsosam stress.

 • Var tydlig med information om det är något särskilt som gäller under den tiden, och se till att du vet var någonstans medarbetaren distansarbetar – om något oförutsett skulle hända!
 • Upprätthåll kontakt med medarbetaren och hör efter att det fungerar/om det finns frågor samt håll en i övrigt god social kontakt! Nu kan det vara extra trevligt med Teams/Skypemöte med video och att kunna se varandra.
 • Föregå med gott exempel och skicka mail och mötesinbjudningar under era ordinarie arbetstider!
 • Uppmuntra till regelbundna raster och pauser för att förebygga ergonomiska problem. Kom ihåg – det finns enkla övningar att följa på Youtube – sök t.ex. ”pausgympa kontor”.
 • Ringrostig kring regler för bildskärmsarbete? Här finns stöd för att ställa rätt frågor till medarbetaren om det är något arbetsgivaren kan hjälpa till med.   

Tips från Prevent och Arbetsliv!

Lokalvårdare/städpersonal

Har ni egen lokalvårdare/städpersonal och finns det särskilda risker för dem nu? Ta reda på vilka skyddsåtgärder och/eller försiktighetsåtgärder som kan vara aktuella att vidta. Behövs personlig skyddsutrustning och särskilda instruktioner?

Entreprenörer

Har ni entreprenörer som ska vara inne i er verksamhet och behövs det särskilda regler/information för dem just nu? Vem vill ni att de ska kontakta innan/när de kommer till er.

Leverantörer

Har ni väntade leveranser och behövs det särskilda regler/information för dem just nu? Vem vill ni att de ska kontakta innan/när de kommer till er? Vill ni att de enbart lämnar leveransen vid dörren/lastkajen?

Besökare

Har ni väntade besökare och vilka särskilda regler/information behöver ni ta fram för dem just nu? Vilka frågor vill ni ställa till dem nu? Vem vill ni att de ska kontakta innan/när de kommer till er?

Ta hand om medarbetarnas oro

En del av riskbedömningen är att ta hand om och hantera medarbetares oro.

Du som arbetsgivare och framförallt den närmaste chefens stora utmaning just nu – är att lugna oroliga medarbetare. Kommunicera, kommunicera, kommunicera och kom ihåg att lyssna in dina medarbetare på ett respektfullt och medkännande sätt. Det är framförallt viktigt att det tydligt framgår varför du som arbetsgivare vidtar vissa försiktighetsåtgärder, exempelvis beordrar arbete hemifrån.

Medarbetare behöver även känna till viktig information och du som arbetsgivare kan hänvisa till:

Minska risken för smittspridning

Se till att minska risken för smittspridning genom att informera om vikten av handhygien och se till att det finns tillgång till tvättmöjligheter och handsprit. Tydlig information samt informationsblad finner du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Medarbetare med symptom ska uppmanas att inte komma till arbetsplatsen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Ge tydlig information om vad som gäller på er arbetsplats och varför!
 • Ge tydlig information om vem man i första hand ska kontakta hos er vid frågor? (närmaste chef, etc.)
 • Ge ett viktigt budskap till era medarbetare genom att tydliggöra att ingen fråga är för liten just nu.

Ska du som arbetsgivare anmäla att arbetstagare utsatts för smitta/blivit smittade som allvarligt tillbud?

Nej – normalt sett inte för vanligt förekommande arbete inom livsmedelsbranschen.

Anmälningskravet (exponering för eller smitta med covid-19) berör främst arbetstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Detta eftersom provtagning för covid-19 i dagsläget främst sker på patienter och personal inom dessa verksamheter och det är där man kan konstatera att smitta har skett i arbetet, då något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

Utförligare information hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Är du medlem i Livsmedelsföretagen och har fler frågor?

Vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf svarar på dina frågor kring arbetsmiljö.

Du når Heléne på tel: 08-762 65 21 och e-post: arbetsmiljo@li.se

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy