fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
CORONAKRISEN | ARBETSMILJÖ

Corona (covid -19) och arbetsmiljöansvaret

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Vad innebär det mer konkret i samband med covid-19 smittan? Här följer råd och tips till dig som arbetsgivare om åtgärder som du kan behöva vidta. OBS! Denna sida uppdateras löpande med ny och reviderad information.

Anmälan av allvarliga tillbud och dokumentation

NYTT! Arbetsmiljöverket (AV) har kommit ut med ny och reviderad information gällande arbetsgivarens skyldighet att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset, samt kring dokumentation. Informationen är mycket oklar och vi inom Svenskt Näringsliv avvaktar fortfarande ett förtydligande ifrån AV kring hur den nya informationen ska tolkas.

Vi uppdaterar informationen så fort vi vet mer.

Den tidigare informationen utgick från verksamheter som hanterar smittämnen, men med den smittspridning som nu finns i samhället ser AV att man riskerar att exponeras för coronaviruset i samband med flera typer av arbetsuppgifter.

Så här gör du om någon är smittad?

NYTT: Vid kännedom eller misstanke om att någon har exponerats för coronaviruset behöver man först utreda om det förekommit en sådan händelse i samband med arbetet. Dokumentera utredningen.

Med exponering menar Arbetsmiljöverket att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom:

 • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
 • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempelvis händerna
 • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning (till regionerna och smittskyddsläkare) kan en person betraktas som misstänkt smittsam 48 timmar innan symtomdebut.

Om utredningen visar att det förekommit en exponering för smitta, så är det ett allvarligt tillbud som ska anmälas utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. Anmälan bör helst göras samma dag, anmälan ska göras som ”Allvarligt tillbud utan personskada”.

En anmälan ska göras per händelse och kan då omfatta flera arbetstagare.

En händelse som konstateras i efterhand ska också anmälas.

Anmälan ska inte göras om händelsen som inneburit att en medarbetare exponerats för coronaviruset inträffat under resa till eller från arbetet.

Om det trots utredningen råder osäkerhet om det förekommit en exponering i samband med arbetet eller inte, så menar Arbetsmiljöverket att man kan skriva detta i sin anmälan.

Efter anmälan är det viktigt att du som arbetsgivare utreder orsaken till händelsen som inneburit exponering, och vidtar förebyggande åtgärder så att inte fler medarbetare riskerar att exponeras av coronaviruset. Följ sedan upp åtgärdernas effekt. Dokumentera utredningen, åtgärderna och uppföljningen. Uppdatera även er riskbedömning vid behov.

Guide

 1. Kännedom eller misstanke om en händelse som inneburit exponering?
 2. Utred. Har det förekommit en händelse som inneburit exponering? Dokumentera.
 3. Anmäl allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket – om exponering konstaterats.
 4. Utred orsaken till händelsen som inneburit exponering. Dokumentera.
 5. Genomför åtgärder för att förebygga att det händer igen. Dokumentera åtgärderna.
 6. Följ upp om åtgärderna är tillräckliga. Dokumentera uppföljningen.
 7. Uppdatera den sedan tidigare gjorda riskbedömningen, vid behov.
 8. Dokumentera konstaterad exponering enligt nedan.

Dokumentation av exponering för coronaviruset

Arbetsmiljöverket gör en ny tolkning av vilka som berörs av föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:14). AV har tidigare informerat om att stora delar av föreskrifterna inte är tillämpliga för verksamheter som normalt inte hanterar virus. Nu ändrar de sig och föreskrifterna får ett större tillämpningsområde. Bland annat innebär detta viss dokumentation enligt 11§, som säger att då händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett ska arbetsgivaren vidta åtgärder och dokumentera. Paragrafen är belagd med sanktionsavgift.

Bedöm riskerna vid arbetssituationer & arbetsuppgifter

Du behöver riskbedöma om det finns arbetssituationer eller arbetsuppgifter som kan innebära risk för smitta eller smittspridning i din verksamhet, så att du kan vidta förebyggande åtgärder. Detta gör du inom ramen för ditt systematiska arbetsmiljöarbete i samverkan med skyddsombud och arbetstagare.

Det kan finnas anledning att undersöka och riskbedöma exempelvis arbetsmoment, möjlighet att hålla avstånd, ev. användning av skyddsbarriärer/skyddsutrustning, rutiner för städning, riskgrupper, kunder, fysiska möten och sammankomster, leverantörer, medarbetare som jobbar utomlands, pågående och kommande tjänsteresor samt medarbetare som återgår i tjänst efter ledighet/kommer tillbaka ifrån resor, med mera.

Så här gör du – en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatsen

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har tagit fram en ny guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i t.ex. särskilt riskfyllda verksamheter. Ta mig till guiden.

Det finns även en checklista på Prevents hemsida som stöd. Ta mig till checklistan.

Medarbetare med symptom ska uppmanas att inte komma till arbetsplatsen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du bedömer att en medarbetare bör stanna hemma – se vad som gäller då under våra frågor och svar för arbetsgivare.

Ge tydlig information till berörda på arbetsplatsen om vad som gäller och varför!

Utgå ifrån aktuell information samt de rekommendationer som finns och anpassa till din verksamhet. Håll dig uppdaterad allt eftersom ny information kommer. Det kan innebära att du behöver uppdatera din riskbedömning och vidta ytterligare/andra åtgärder

Distansarbete – vad gäller?

Du har fortfarande ett arbetsmiljöansvar när medarbetare arbetar på distans och det är ditt ansvar att se till att det finns bra förutsättningar för ett funktionellt distansarbete. Undersök och riskbedöm genom dialog samt vidta nödvändiga/rimliga åtgärder beroende på distansarbetets varaktighet. Nu gäller det att vara tydlig som arbetsgivare, så att oklara förväntningar på att vara ”ständigt nåbar” inte leder till ohälsosam stress. Naturligtvis har medarbetaren även själv ett ansvar för sin arbetsmiljö och att rapportera brister till dig som arbetsgivare.

Var tydlig med information om det är något särskilt som gäller under den tiden. Se till att du vet var någonstans medarbetaren distansarbetar – om något oförutsett skulle hända.

Upprätthåll kontakt med medarbetaren och hör efter att det fungerar/om det finns frågor, samt håll en i övrigt god social kontakt. Använd gärna Teams/Skypemöte med video för att kunna se varandra.

Föregå med gott exempel och skicka mail och mötesinbjudningar under era ordinarie arbetstider.

Uppmuntra till regelbundna raster och pauser för att förebygga ergonomiska problem.

Minska risken för smittspridning – handhygien

Minska risken för smittspridning genom att informera om vikten av handhygien och se till att det finns tillgång till tvättmöjligheter och handsprit.

Ge tydlig information om vad som gäller på er arbetsplats och varför.

Ge tydlig information om vem man i första hand ska kontakta hos er vid frågor.

Ge ett viktigt budskap till dina medarbetare – tydliggör att ingen fråga är för liten just nu.

Ta hand om medarbetarnas oro

Du som arbetsgivare och framförallt den närmaste chefens stora utmaning just nu – är att lugna oroliga medarbetare. Kommunicera, kommunicera, kommunicera och kom ihåg att lyssna in dina medarbetare på ett respektfullt och medkännande sätt. Stödmaterial:

Information till dina medarbetare

Medarbetare behöver känna till viktig information och du som arbetsgivare kan hänvisa till:

Information om munskydd

Artikeln uppdaterades: 2021-03-17

Är du medlem i Livsmedelsföretagen och har fler frågor?

Vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf svarar på dina frågor kring arbetsmiljö.

Du når Heléne på tel: 08-762 65 21 och e-post: arbetsmiljo@li.se

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy