fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
LIVSMEDELSEXPORT

Exportrapporten - Så kan vi fördubbla den svenska livsmedelsexporten från 50 till 100 miljarder kr

I Exportrapporten analyserar Livsmedelsföretagen hur de svenska life science-, trä- och stålindustrierna samt livsmedelsexportörerna Danmark, Irland och Finland arbetar för att öka exporten. Utifrån analysen kommer vi med sex konkreta förslag som kan underlätta för svenska livsmedelsproducenter och bidra till att öka Sveriges livsmedelsexport.

Här kan du ladda ner och läsa Exportrapporten.

Den svenska livsmedelsmarknaden är förhållandevis liten, konkurrensen är stenhård och marginalerna är små. För många livsmedelsproducenter är exporten därför helt avgörande. Det man tjänar på exporten gör det möjligt att satsa på forskning och utveckling, anställa kvalificerade medarbetare och modernisera och effektivisera produktionen. Livsmedelsföretagen har satt som mål att till år 2025 fördubbla den årliga livsmedelsexporten från dagens 50 miljarder kr till 100 miljarder kr.

I den nyskrivna Exportrapporten framgår det att svenska livsmedelsföretag i snitt har en exportandel på 30% av omsättningen. Detta är en låg siffra jämfört med andra svenska industrier som i många fall har en exportandel runt 70%. Syftet med Exportrapporten är att identifiera och utvärdera metoder och verktyg som andra exportstarka länder och industrier använder för att underlätta och öka exporten. I rapporten analyseras de svenska stål-, trä- och life science-industrierna samt Danmark, Finland och Irland.

– Förutom att de smakar gott så är svenska livsmedel gjorda på bra råvaror, håller hög kvalitet och produceras på ett hållbart sätt. Därför finns det en stor efterfrågan på våra livsmedel världen över. Trots detta så exporterar Sverige alldeles för lite i förhållande till den enorma potentialen som finns. Vi är övertygade om att man med förhållandevis enkla medel och med inspiration från andra länder och industrier på kort tid kraftigt kan öka Sveriges livsmedelsexport, säger Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen.

Utifrån analysen i Exportrapporten föreslår Livsmedelsföretagen sex konkreta åtgärder för att öka den svenska livsmedelsexporten:

  1. Öka industrins förädlingsgrad genom satsningar på livsmedelsforskning
  2. Öka närvaron genom fler exportresor och ökat ministerdeltagande
  3. Regelförenkling genom översyn av svensk tolkning av EU-regler
  4. Tätare band mellan akademin, näringslivet och offentlig sektor
  5. Gratis rådgivning för företag som vill börja exportera
  6. Fler främjare – senast 2030 bör Sverige ha minst 50 livsmedelsfrämjare världen över

Exportrapporten presenterades på Exportdagen den 6 november.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.