Livsmedelsföretagen antar riktlinjer för kris- och mediehantering

Livsmedelsföretagen har som första branschorganisation antagit riktlinjer för kris- och mediehantering – riktlinjer som ska vara vägledande för den svenska livsmedelsindustrin. Det är viktigt att livsmedelsindustrin är transparent, proaktiv, tillgänglig och handlingskraftig, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

– Den bild media och därmed allmänheten har av livsmedelsindustrin är resultatet av både det vi gör och det vi säger. Hur vi hanterar matlarm och bemöter journalister är därför viktigt för hur branschen och de enskilda företagen syns i media och uppfattas av andra. I ett förtroendearbete får kris- och mediehantering en central roll, säger Marie Söderqvist.

För lite drygt ett år sedan rekryterade Livsmedelsföretagen en av landets främsta krishanterare och krisexperter, Jeanette Fors-Andrée, med uppgiften att stötta medlemsföretagen med akut krishantering, medierådgivning och strategier för mediehantering. Det är ett direkt strategiskt stöd till ledningsgrupper och krisgrupper. Livsmedelsföretagen har nu i sin styrelse antagit riktlinjer för kris- och mediehantering som ska vara vägledande för den svenska livsmedelsindustrin.

– Med vår krisexpert Jeanette Fors-Andrée har vi kunnat erbjuda bästa möjliga stöd till våra medlemmar. Jag är glad att vi har henne på plats. Mat är något som alla har en relation till och därför blir de här frågorna väldigt viktiga. Jeanette har dessutom precis gett ut en ny bok, tillsammans med Paul Ronge, som skickas till alla våra medlemmar. Vi blir inte bara den första branschorganisationen som inrättar en särskild tjänst för just kris- och mediehantering. Vi blir också den första branschorganisationen som medvetet tar fram en standard för hur en industri bör bedriva kris- och mediefrågor säger Marie Söderqvist.

Läs riktlinjerna i sin helhet

Krisstödet till medlemsföretagen

Jeanette Fors-Andrée

Kriskommunikationsexpert