Anmälan öppen till Matdagen

Den 4 maj är det återigen dags för den viktigaste och trevligaste branschträffen för den svenska livsmedelssektorn. Årets tema för Matdagen är kompetensförsörjning. Bristen på kompetens är ett av de största hindren för företagen att expandera och satsa på nya produkter, marknader och möjligheter. Anmäl dig idag innan platserna tar slut!

Matdagen den 4 maj inleds kl 11:00 med årsstämma för våra medlemmar. Därefter serveras lunch för deltagare på årsstämman. Anmälan till årsstämman kommer att gå ut i separat mail.

Matdagens program drar i gång kl 13:30 och håller på fram till kl 17:00. Registreringen öppnar kl 13:00.

Därefter blir det mingel följt av en fantastisk middag signerad Malin Söderström. Allting äger rum i Moderna Museets vackra lokaler på Skeppsholmen mitt i Stockholm.

Tema: Kompetensförsörjning

Den 4 maj samlar vi 300 ledande företrädare för politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället på Moderna Museet i Stockholm för att gemensamt ta oss an vad många skulle säga är livsmedelsindustrins största utmaning: kompetensförsörjning.

Som svensk livsmedelsproducent finns det ingen brist på utmaningar. Bara de senaste åren har producenterna drabbats av extrema kostnadsökningar, skenande el- och drivmedelspriser, brist på rå- och insatsvaror, en kraftigt försvagad krona, försämrad köpkraft hos de svenska konsumenterna och en ständigt hårdnande konkurrens från utlandet. Men när man frågar företagen så är det just kompetensförsörjning som år efter år hamnar högst upp på listan över svårigheter.

De svenska livsmedelsproducenterna hittar helt enkelt inte den personal och den kompetens man behöver. Det handlar om allt från slaktare och bagare till ingenjörer, produktutvecklare och processtekniker. Bristen på kompetens är ett av de största hindren – om inte till och med det största – för företagen att expandera och satsa på nya produkter, marknader och möjligheter.

Var ska vi hitta alla dessa tusentals personer? Hur och var ska vi utbilda dem? Hur ska vi få dem att välja livsmedelsindustrin istället för någon annan av Sveriges framgångsrika industrier? Vad kan företagen göra, vad kan det offentliga göra och vad kan vi göra tillsammans?

Allt detta och mycket mer kommer vi att stöta och blöta på Matdagen den 4 maj. Det blir en dag fylld med inspiration, insikt, debatt och diskussion. Dessutom blir det utdelning av det prestigefyllda priset Årets Livsmedelsexportör och traditionsenligt avslutar vi dagen med en fantastisk middag. Platserna är begränsade och tar snabbt slut, så anmäl dig så fort som möjligt.

Anmälan

Anmäl dig via den här länken

Alla med ett intresse för svensk livsmedelsproduktion och försörjningsförmåga är varmt välkomna att delta. Det finns dock begränsat med platser och vi kommer att ge förtur till våra medlemsföretag.

Deltagande på Matdagen inkl. middagen är gratis.

Uteblivet deltagande faktureras med 1 000 kronor (500 kr om anmälan är exkl middag) om avanmälan inte sker senast en vecka innan eventet, dvs den 27 april 2023.