Använd möjligheten till hyresreducering fullt ut

Försäljningen hos många av landets bagerier och konditorier har på grund av coronakrisen minskat dramatiskt med akut likviditetsbrist som följd. Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare & konditorer (SBK) är därför positiva till regeringens förslag för sänkta hyror och uppmanar medlemsföretag att använda systemet för hyresreduceringar fullt ut.

UPPDATERING: Den 16 april tog regeringen officiellt beslut om rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

Det ekonomiska läget för många av landets mindre livsmedelsproducenter är extremt ansträngt. Situationen innebär att ett stort antal bagare, konditorer och andra småföretag inte kan betala hyreskostnader på samma sätt som tidigare. Livsmedelsföretagen och SBK har tidigare efterlyst ett gemensamt ansvarstagande för att hjälpa företagen att överleva genom krisen.

I förra veckan föreslog regeringen ett stödpaket där man vill hjälpa fastighetsägare att sänka krisande företags hyror genom att ta halva kostnaden för hyressänkningar på upp till 50 procent av den totala hyran. Sedan tidigare har organisationerna Visita, Svensk handel och Fastighetsägarna uttalat att man anser att stödet för hyresreduceringar måste nyttjas fullt ut och direkt.

− Det kommer behövas fler och större åtgärder från regeringens sida men det här är definitivt ett välkommet steg i rätt riktning. Vi måste hjälpas åt och hitta fler lösningar för att hålla svensk bageri- och konditorinäring vid liv, säger Martin Lundell, VD för Sveriges bagare & konditorer.

Till dess att detaljerna i stödpaketet är på plats uppmanar Livsmedelsföretagen och SBK samtliga medlemsföretag att agera utifrån förslaget och hitta konstruktiva lösningar tillsammans med sina hyresvärdar. Enligt regeringens förslag ska det vara möjligt att använda paketet retroaktivt från och med den 1 april.

− Paketet kommer att underlätta för hyresvärdar och hyresgäster att hitta praktiska lösningar på ett i grunden gemensamt problem. Vår förhoppning och uppmaning är att fler hyresgäster och hyresvärdar nu ska arbeta ännu närmare tillsammans för att ta sig ur den pågående krisen, säger Björn Hellman, VD för Livsmedelsföretagen.

För Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare & konditorer är hyresfrågor prioriterade och arbetet med detta pågår i samverkan med övriga intressenter.

För mer information

Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer, 08-762 67 94, martin@bageri.se

Axel Granath, sakkunnig Livsmedelsföretagen, 08-762 65 63, axel.granath@li.se