Behöver du en livsmedelsexpert till ditt evenemang i Almedalen?

Livsmedelsföretagen har experter inom allt från näringspolitik, ekonomi, hållbarhet och lagstiftning till EU, FoU, nutrition, arbetsrätt och livsmedelsexport. Vi ställer gärna upp i seminarier och debatter som berör livsmedel, livsmedelsindustrin och företagande. Hör av dig!

Söker du en expert till din panel eller ett seminarium under Almedalsveckan? Då ska du kontakta oss på Livsmedelsföretagen. Vi har både djup och bredd inom ett stort antal områden som berör livsmedel och livsmedelsindustrin i synnerhet och företagande i allmänhet. Vår egen dag i Almedalen är den 3 juli (mer info kommer inom kort), men flera av oss kommer vara i Visby ytterligare dagar.

Våra experter på plats i Visby

Björn Hellman, vd

Björn är VD på Livsmedelsföretagen och har gedigen erfarenhet från såväl livsmedelsindustrin som branschorganisationer. Björn leder Livsmedelsföretagens arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges livsmedelsindustri såväl i Sverige som internationellt.

Områden: Livsmedelsindustrin, näringspolitik, folkhälsa, hållbarhet, export, företagande

Telefon: 08-762 65 01
E-post: bjorn.hellman@li.se

Tove Larsson, näringspolitisk chef

Tove leder Livsmedelsföretagens näringspolitiska enhet och ansvarar för vårt public affairs-arbete på både nationell och europeisk nivå. Livsmedelslagstiftning, hållbarhet, hälsa, forskning och innovation, export och kompetensförsörjning är policyområden som enheten arbetar med. Tove har varit hållbarhetsansvarig på FoodDrinkEurope och har arbetat med livsmedelsfrågor i Bryssel i många år.

Områden: Näringspolitik, lagstiftning, hållbarhet, EU

Telefon: 08-762 65 15
E-post: tove.larsson@li.se

Carl Eckerdal, chefekonom

Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen med ansvar för ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad och globalisering. Han bevakar och analyserar yttre och inre omvärldsfaktorer som påverkar medlemsföretagen och svensk livsmedelsekonomi. Carl har en master i internationell politisk ekonomi och har under 20 års tid arbetat i olika roller med konsumtions- och konjunkturrelaterade frågor.

Områden: Ekonomi, konjunktur, näringspolitik, arbetsmarknad

Telefon: 08-762 61 96
E-post: carl.eckerdal@li.se

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet Rytter är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition) på Livsmedelsföretagen. Hon driver frågor om finansiering och utformning av satsningar på livsmedelsforskning. Hon jobbar även med olika aktiviteter och projekt som stödjer livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, associerad till institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.

Områden: Forskning, nutrition, folkhälsa, vetenskap, debatten kring mat-hälsa

Telefon: 08-762 65 06
E-post: elisabet.rytter@li.se

Rasmus Bäckström, export- och delbranschansvarig

Rasmus är export- och delbranschansvarig på Livsmedelsföretagen och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på handelspolitiska frågor. Innan han kom till Livsmedelsföretagen arbetade Rasmus i sju år på Europaparlamentet för parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt med fokus på livsmedelslagstiftning och den gemensamma marknaden. Rasmus är generalsekreterare för Arom & Kryddföreningen, Sveriges Bagerileverantörers förening och Svenska Juiceföreningen samt ordförande i Svenska Snustillverkarföreningen.

Områden: Livsmedelsexport, handelspolitik, EU, gemensamma marknaden, näringspolitik

Telefon: 08-762 65 34
E-post: rasmus.backstrom@li.se

Sara Sundquist, näringspolitisk expert och delbranschansvarig

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år. Sara ansvarar bla för Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Sara är även generalsekreterare för Svenska Kaffeföreningen.

Områden: Näringspolitik, hållbarhet, lagstiftning

Telefon: 08-762 65 46
E-post: sara.sundquist@li.se

Patrik Strömer, näringspolitisk expert

Patrik är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Patrik är också generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, då snus är ett livsmedel som omgärdas av särskilda regleringar. Patrik är en aktiv samhällsdebattör och anlitas ofta som skribent och föreläsare.

Områden: Snus, krisberedskap, totalförsvar, försörjningsförmåga, näringspolitik

Telefon: 072-505 57 43
E-post: patrik.stromer@li.se

Marie Rydén, näringspolitisk expert och delbranschansvarig

Marie arbetar med livsmedelslagstiftning och är ansvarig för frågor som rör livsmedelskontroll, ekologisk lagstiftning, främmande ämnen inkl akrylamid, förpackningar och tillsatser. Marie har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har arbetat med produktutveckling och lagstiftningsfrågor på bl a Arla, Unilever och Lantmännen. Marie är generalsekreterare för Föreningen Svenska Glasstillverkare och Svenska Kvarnföreningen.

Områden: Livsmedelslagstiftning, livsmedelskontroll, näringspolitik, förpackningar

Telefon: 08-762 65 37
E-post: marie.ryden@li.se

Nicklas Amelin, EU-expert

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope.

Områden: EU, lagstiftning

Telefon: 08-762 65 18
E-post: nicklas.amelin@li.se

Linnea Eriksson, jurist och förhandlare

Linnéa är förhandlare och arbetsrättsjurist. Linnéa jobbar bland annat med rådgivning i arbetsgivarfrågor, företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga förhandlingar, håller utbildningar inom arbetsrätt och kollektivavtal och deltar i branschens kollektivavtalsförhandlingar.

Områden: Arbetsrätt, kollektivavtal, förhandlingar

Telefon: 08-762 65 22
E-post: linnea.eriksson@li.se

Jimmy Sandell, kommunikationschef

Jimmy är kommunikationschef på Livsmedelsföretagen och ingår i organisationens ledningsgrupp. Han leder kommunikationsavdelningens arbete och har det övergripande ansvaret för organisationens interna och externa kommunikation och event. Jimmy har mångårig erfarenhet av kommunikation, strategi och politisk analys.

Områden: Livsmedelsindustrin, kommunikation

Telefon: 08-762 65 02
E-post: jimmy.sandell@li.se

Har du frågor kring Livsmedels­företagen i Almedalen?

2019 utökar vi vår närvaro i Almedalen och den 3 juli kommer vi att arrangera en heldag om livsmedel och livsmedelsindustrin. Om du vill veta mer kan du höra av dig till vår press- och mediechef Daniel Emilson på daniel.emilson@li.se och 08-762 65 13.

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!