Carl Eckerdal: Ökande råvarukostnader kommer leda till höjda matpriser

De globala priserna på vanliga livsmedelsråvaror har ökat kraftigt de senaste åren, i vissa fall med över 100 procent. Vad innebär detta för svenska livsmedelsproducenter och konsumenter? Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal förklarar.

Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen, förutspår höjda matpriser i höst

Carl, vad är det som händer med de globala råvarupriserna?

Alltsedan sommaren 2020 har priserna på den globala spotmarknaden på centrala livsmedelsråvaror såsom vete, majs och sojabönor ökat kraftigt. Orsaken är en ”perfekt storm” bestående av en stark konjunkturuppgång, ett globalt logistik- och transporthaveri samt extremväder och missväxt.

Hur mycket har råvarupriserna ökat egentligen?

Mycket. Mellan 45-80 procent sedan förra sommaren. Går man tillbaks till januari 2019, precis innan pandemin bröt ut, så har priserna ökat med 50-120 procent. De senaste 20 åren har vi bara två gånger tidigare sett lika stora och breda prisökningar på livsmedelsråvara.

Vad innebär detta för svenska livsmedelsproducenter?

Det innebär att svenska livsmedelsproducenters kostnader för inköp av rå/insatsvara ökat kraftigt hittills under 2021. Under andra kvartalet i år kunde vi faktiskt se en av de största kostnadsökningarna för branschen alltsedan vi började följa detta 2008.

Läs mer i vårt senaste konjunkturbrev

Kommer detta leda till högre matpriser?

Ja, utan tvekan. Det kommer märkas i butikerna under hösten.

Varför har matpriserna inte redan gått upp?

Eftersläpningseffekterna är långa mellan vad som sker på den globala spotmarknaden och priserna på livsmedel ute i de svenska butikerna. Till stor del har det att göra med att det tar mycket lång tid att omförhandla och verkställa nya leveranspriser med dagligvaruhandeln. Men det kommer slå igenom i konsumentledet, förr snarare än senare.