Coronakrisen och arbetsmiljöansvar

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Vad innebär det mer konkret i samband med covid-19 smittan? Här följer råd och tips till dig som arbetsgivare om åtgärder som du kan behöva vidta. OBS! Denna sida uppdateras löpande med ny och reviderad information.

Från den 1 april 2022 – inga anmälningar av covid-smitta till Arbetsmiljöverket

Riksdagen har den 24 mars antagit regeringens förslag att covid-19 tas bort från smittskyddslagens förteckning över allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar.

Covid-19 ska därför inte klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men fortfarande vara anmälningspliktig.

Det innebär att du som arbetsgivare från den 1 april inte längre behöver anmäla smitta med covid-19 till Arbetsmiljöverket (AV) enligt 3kap 3a § Arbetsmiljölagen. Läs mer på AV´s hemsida.

Att covid-19 fortfarande är anmälningspliktig innebär att läkare som upptäcker sjukdomen ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Dokumentationskrav vid exponering kvarstår

Enligt föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:14) och 11§, ska arbetsgivaren vidta åtgärder och dokumentera då händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett. Paragrafen är belagd med sanktionsavgift.

Den 10 februari 2022 förtydligade Arbetsmiljöverket att dokumentationsskyldigheten enligt 11§ i smittföreskrifterna inte påverkas av borttagandet av restriktioner, utan fortsätter att gälla för samtliga yrken/branscher. Arbetsmiljöverket påtalar dock att Folkhälsomyndigheten, den 9 februari 2022, ändrat provtagningsrekommendationerna, med prioritering främst för patienter, omsorgstagare och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

AV menar därför att det innebär att andra verksamheter (livsmedelsbranschen) generellt inte kan konstatera exponering, då konstaterad exponering kräver provtagning med en validerad metod (PCR). Notera att det i undantagsfall kan uppstå situationer där du som arbetsgivare kan komma att behöva föra dokumentation (enligt 11§), om du fått kännedom om konstaterat fall genom provtagning om arbetstagaren hamnat på sjukhus.

Läs mer på AV´s hemsida om Dokumentation av exponering för coronaviruset

Bedöm smittrisker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Fortsätt att arbeta förebyggande mot smittrisker. Undersök och riskbedöm om det finns arbetssituationer eller arbetsuppgifter som kan innebära risk för smitta eller smittspridning i din verksamhet, så att du kan vidta förebyggande åtgärder. Detta gör du inom ramen för ditt systematiska arbetsmiljöarbete i samverkan med skyddsombud och arbetstagare.

Det kan finnas anledning att undersöka och riskbedöma exempelvis arbetsmoment, möjlighet att hålla avstånd, ev. användning av skyddsbarriärer/skyddsutrustning, rutiner för städning, riskgrupper, kunder, fysiska möten och sammankomster, leverantörer, medarbetare som jobbar utomlands, pågående och kommande tjänsteresor samt medarbetare som återgår i tjänst efter ledighet/kommer tillbaka ifrån resor, med mera.

Länkar i arbetsmiljöarbetet.

Distansarbete – vad gäller?

Du har fortfarande ett arbetsmiljöansvar när medarbetare arbetar på distans och det är ditt ansvar att se till att det finns bra förutsättningar för ett funktionellt distansarbete. Undersök och riskbedöm genom dialog samt vidta nödvändiga/rimliga åtgärder beroende på distansarbetets varaktighet. Nu gäller det att vara tydlig som arbetsgivare, så att oklara förväntningar på att vara ”ständigt nåbar” inte leder till ohälsosam stress. Naturligtvis har medarbetaren även själv ett ansvar för sin arbetsmiljö och att rapportera brister till dig som arbetsgivare.

Var tydlig med information om det är något särskilt som gäller under den tiden. Se till att du vet var någonstans medarbetaren distansarbetar – om något oförutsett skulle hända.

Upprätthåll kontakt med medarbetaren och hör efter att det fungerar/om det finns frågor, samt håll en i övrigt god social kontakt. Använd gärna Teams/Skypemöte med video för att kunna se varandra.

Föregå med gott exempel och skicka mail och mötesinbjudningar under era ordinarie arbetstider.

Uppmuntra till regelbundna raster och pauser för att förebygga ergonomiska problem.

Länkar i arbetsmiljöarbetet

Artikeln uppdaterades: 2022-03-30

Är du medlem i Livsmedels­företagen och har fler frågor?

Vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf svarar på dina frågor kring arbetsmiljö.

Du når Heléne på tel: 08-762 65 21 och e-post: arbetsmiljo@li.se