Den svenska livsmedelsindustrin lanserar gemensamt hållbarhetsmanifest

Tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan lanserar den svenska livsmedelsindustrin idag ett gemensamt hållbarhetsmanifest med fem åtaganden för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion. Åtagandena gäller fossilfri produktion och transport, halverat matsvinn, återvinningsbara förpackningar, goda leverantörsvillkor och effektivare vattenanvändning.

Här hittar du hållbarhetsmanifestet i sin helhet.

Och här kan du se vad de svenska konsumenterna tycker om manifestet!

 

Produktionen av livsmedel, från jord till bord, har en omfattande negativ påverkan på såväl den lokala miljön som det globala klimatet. Samtidigt måste produktionen av näringsrika, högkvalitativa livsmedel öka för att föda en befolkning som år 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder människor. Lösningen är en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion som lägger lika stor vikt vid hållbarhet som vid smak, kvalitet och näring.

− Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Vi är stolta över de insatser våra företag och vår industri redan har gjort men det betyder inte att vi är nöjda. Vi och hela den svenska livsmedelskedjan måste med kraft utöka och påskynda våra insatser för miljön och klimatet. Dagens konsumenter, kommande generationer och vi själva kräver det. Det är ett ansvar vi inte får och inte kommer att svika, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

För att påskynda arbetet med att stoppa de pågående klimat- och miljöförändringarna har den svenska livsmedelsindustrin genom branschorganisationen Livsmedelsföretagen tagit fram ett gemensamt manifest med fem konkreta hållbarhetsåtaganden. 41 livsmedelsföretag som tillsammans utgör en betydande del av den svenska livsmedelsindustrin har redan anslutit sig till manifestet (se hela listan i slutet av pressmeddelandet).

 

Ibrahim Baylan, näringsminister, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, Lars Appelqvist, vd Löfbergs, Anna Malmhake, vd The Absolut Company, Malin Jennerholm, vd Orkla Confectionery & Snacks, Anders Fredriksson, vd Norrmejerier

De fem åtagandena är i korthet:

  1. En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.
  2. Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.
  3. Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.
  4. Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.
  5. Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Deltagande företag får själva välja vilket eller vilka av de fem åtagandena som är relevanta för deras verksamhet. Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och till att hålla relevant information om företagets del av åtagandet lätt tillgänglig för granskning.

− Många konkreta, effektiva och ambitiösa åtgärder har redan vidtagits men det krävs mycket mer. Livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet. Vår industri kan göra mycket på egen hand, men vissa utmaningar kräver samarbete inom livsmedelskedjan och mellan olika samhällsaktörer för att få genomslag. Utöver våra fem åtaganden kommer vi därför parallellt arbeta med primärproduktionens klimatpåverkan, social hållbarhet och bättre mat- och levnadsvanor, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Ibrahim Baylan, näringsminister

Manifestet lanserades den 15 maj på en pressträff i Stockholm. Vid lanseringen deltog Ibrahim Baylan, näringsminister, Lars Appelqvist, ordf. Livsmedelsföretagen och vd Löfbergs, Anna Malmhake, vice ordf. och vd The Absolut Company, Malin Jennerholm, vd Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Anders Fredriksson, vd Norrmejerier och Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Företag som har anslutit sig till manifestet

Absolut Company, Almondy, Arla Foods Sverige, Arvid Nordquist, Atria Sverige, Bröderna Franzén Mixum, Carlsberg Sverige, Cloetta, Coca-Cola European Partners Sverige, Culinar, Dafgårds, Engvall & Aug Falk Nya Chark, Estrella, Findus, Foodmark, Gotlands Slagteri, Gudruns, Hallands Fruktindustri (Hafi), HKScan Sweden, Ingelsta Kalkon, Kiviks Musteri, KLS Ugglarps, Lindvalls Chark, Lyckeby Starch, Löfbergs, Mårtenssons Partiaffär, Norrmejerier, Nyhlén Hugosson, Orkla Sverige, Pågen, Paulig Foods, Polarbröd, Savolax Eurofish, Skånemejerier, Skövde Slakteri, Spendrups Bryggeri, Stålboms Konditori, Swedish Match, Unilever Norden, Vivels i Stockholm, Zoégas/Nestlé

Vill du veta mer eller ansluta ditt företag till manifestet?

Hör av dig till Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig Livsmedelsföretagen, 070-996 90 44, sara.sundquist@li.se

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15