DN: Strid om marginalerna mellan Ica och leverantörer

Just nu pågår en strid mellan företag som tillverkar mat och Sveriges butikskedjor. Vem ska betala när kostnaderna för råvaror och elpriset rusar? Flera leverantörer berättar för DN om leverantörsträffar som retat matproducenterna, efter att Ica velat sätta stopp för höjda ersättningar.

Här följer utdrag ur artikeln ”Strid om marginalerna mellan Ica och leverantörer” (betalvägg), publicerad i DN den 24 oktober 2022.

***

”På leverantörsträffar som marknadsledande Ica haft nyligen var budskapet att ”tiden för prishöjningar var förbi”. Flera leverantörer har berättat för DN om mötena, som väckte ilska bland matproducenterna.

– Om du tänker att det går åt 500 kilo spannmål för att få fram ett kilo nötkött, och att spannmålet rusar i pris, då förstår du vad det handlar om, säger en producent till DN.

En annan menar att det närmast är frågan om force majeure:

– Vi har ingenstans att ta ut kostnaderna. Om vi sålt till direkt till konsumenter hade vi kunnat prissätta på ett annat sätt. Men nu är vi beroende av handeln, säger han.

Ingen av dem vill framträda med namn, eftersom det hänt tidigare att företag kastats ut ur butikshyllorna när de kritiserat matkedjorna.

***

”Samtidigt som många producenter går på knäna visar DN:s granskning att Ica-butikerna fortsätter att sälja på rekordnivåer, även om Ica tappar marknadsandelar till lågpriskonkurrenter. Många av Ica-företagen i granskningen har mycket höga marginaler, för att vara i dagligvarubranschen, som oftast bygger sina vinster på försäljning av stora volymer och några få procents överskott.

Ica köper genom grossistföretaget Ica Sverige AB centralt upp omkring 75 procent av varorna i Ica-handlarnas butiker. Resten köper handlaren upp lokalt.

Kritiken från livsmedelsproducenterna handlar inte bara om att de inte får ersättning för sina ökade kostnader, utan man ifrågasätter också att butikskedjorna lägger på sin marginal på de ökade kostnaderna, inflationen.

Det skulle i så fall förvärra inflationen.

– När vi får höjda kostnader med en krona så höjer vi priset mot butikerna med en krona, vi lägger inte på vår vinstmarginal på kostnadsökningen, säger en leverantör.”

***

Här kan du läsa hela artikeln (betalvägg).

För mer information

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98